Koninklijk Besluit van 01 februari 2001
gepubliceerd op 09 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de houtnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012039
pub.
09/02/2001
prom.
01/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de houtnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 37;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de houtnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan, inzonderheid op artikel 1, punt 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 mei 1991;

Gelet op het advies van 9 mei 2000 van het Paritair Comité voor de houtnijverheid;

Gelet op het advies 30.756/1 van de Raad van State, gegeven op 19 oktober 2000;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1, punt 3, van het koninklijk besluit van 14 september 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor de houtnijverheid en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 mei 1991, wordt vervangen als volgt : « 3. Paritair Subcomité voor de houthandel, bevoegd voor de houthandelsondernemingen, zijnde : a) de groothandel of kleinhandel, met inbegrip van de import- en exporthandel : - van hout, van loof- en naaldhout, in de vorm van zaagblokken, gezaagd hout, geschaafd hout, fineer, van welke herkomst ook, zowel inlands als ingevoerd; - van plaatmateriaal van alle samenstelling en oorsprong, onder andere bestemd voor de bouw, de decoratie en de verwerking; - van andere afgewerkte of halfafgewerkte producten in hout of op basis van hout, zoals onder andere parket, schroten, artikelen bestemd voor binnen- en buitenschrijnwerk; b) de import- en exporthandel van tropische hardhoutstammen.»

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 februari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 14 september 1978, Belgisch Staatsblad van 16 december 1978.

Koninklijk besluit van 23 mei 1991, Belgisch Staatsblad van 12 juni 1991.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^