Koninklijk Besluit van 01 juli 2006
gepubliceerd op 08 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 februari 2006 tot opheffing van het koninklijk besluit van 19 februari 2003 betreffende de forfaitaire bijdrage die kan worden gevorderd van patiënte

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2006000481
pub.
08/09/2006
prom.
01/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 JULI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 februari 2006 tot opheffing van het koninklijk besluit van 19 februari 2003 betreffende de forfaitaire bijdrage die kan worden gevorderd van patiënten die zich aanmelden in een eenheid voor spoedgevallenzorg van een ziekenhuis


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 76, § 1, 1°, en § 3, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het ontwerp van officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 februari 2006 tot opheffing van het koninklijk besluit van 19 februari 2003 betreffende de forfaitaire bijdrage die kan worden gevorderd van patiënten die zich aanmelden in een eenheid voor spoedgevallenzorg van een ziekenhuis, opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling bij het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 februari 2006 tot opheffing van het koninklijk besluit van 19 februari 2003 betreffende de forfaitaire bijdrage die kan worden gevorderd van patiënten die zich aanmelden in een eenheid voor spoedgevallenzorg van een ziekenhuis.

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Bijlage FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT 10. FEBRUAR 2006 - Königlicher Erlass zur Aufhebung des Königlichen Erlasses vom 19.Februar 2003 über den Pauschalbeitrag, der gefordert werden kann von Patienten, die sich in einer Notfallversorgungseinheit eines Krankenhauses anmelden ALBERT II., König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruss! Aufgrund des am 7. August 1987 koordinierten Gesetzes über die Krankenhäuser, insbesondere des Artikels 107quater, eingefügt durch das Gesetz vom 22. August 2002 und ersetzt durch das Gesetz vom 27.

April 2005;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 19. Februar 2003 über den Pauschalbeitrag, der gefordert werden kann von Patienten, die sich in einer Notfallversorgungseinheit eines Krankenhauses anmelden;

Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, insbesondere des Artikels 3 § 1, ersetzt durch das Gesetz vom 4. Juli 1989 und abgeändert durch das Gesetz vom 4. August 1996;

Aufgrund der Dringlichkeit;

In der Erwägung, dass der Schiedshof in seinem Entscheid Nr. 49/2004 vom 24. März 2004 Artikel 107quater § 1 des am 7. August 1987 koordinierten Gesetzes über die Krankenhäuser, eingefügt durch Artikel 44 des Gesetzes vom 22. August 2002 zur Festlegung von Massnahmen in Bezug auf die Gesundheitspflege, für nichtig erklärt hat, wobei die Folgen der für nichtig erklärten Bestimmung bis zum 31. Juli 2005 bestehen blieben;

In der Erwägung, dass Artikel 31 des Gesetzes vom 27. April 2005 zur Kontrolle des Haushaltsplans der Gesundheitspflege und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich Gesundheit, der am 1. Juli 2005 in Kraft getreten ist, besagten Artikel 107quater ersetzt, dass Artikel 107quater jetzt die Bedingungen, gemäss denen ein Pauschalbeitrag gefordert werden kann, enthält und die Höhe dieses Beitrags festlegt, dass der Königliche Erlass vom 19. Februar 2003 über den Pauschalbeitrag, der gefordert werden kann von Patienten, die sich in einer Notfallversorgungseinheit eines Krankenhauses anmelden, deswegen überflüssig geworden ist und dass oben erwähnter Erlass ausserdem zu dem neuen Artikel 107quater im Widerspruch steht, was bestimmte Punkte betrifft, dass es daher für die Rechtssicherheit wichtig ist, diesen Erlass so schnell wie möglich aufzuheben;

Auf Vorschlag Unseres Ministers der Volksgesundheit und der Sozialen Angelegenheiten, Haben Wir beschlossen und erlassen Wir: Artikel 1 - Der Königliche Erlass vom 19. Februar 2003 über den Pauschalbeitrag, der gefordert werden kann von Patienten, die sich in einer Notfallversorgungseinheit eines Krankenhauses anmelden, wird aufgehoben.

Art. 2 - Vorliegender Erlass wird wirksam mit 1. Juli 2005.

Art. 3 - Unser Minister der Volksgesundheit und der Sozialen Angelegenheiten ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 10. Februar 2006 ALBERT Von Königs wegen: Der Minister der Volksgesundheit und der Sozialen Angelegenheiten R. DEMOTTE Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 1 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^