Koninklijk Besluit van 01 juli 2013
gepubliceerd op 24 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2013003241
pub.
24/07/2013
prom.
01/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 JULI 2013. - Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op de programmawet van 22 december 2008, artikel 9;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.worden bij de FOD Budget en Beheerscontrole aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen: de heer Christophe DE LOOF, Eerste Attaché van Financiën;

Mevr. Coralie PATERNOSTRE, Attaché van Financiën;

De heer Cliff RIRCHART, Attaché;

Mevr. Danielle COLIN, Financieel Deskundige.

Art. 2.Er wordt een einde gemaakt aan de aanstelling van : Mevr. Ludivine MELEBECK, Financieel Deskundige; de heer Eddy DEBECKER, Financieel Deskundige, bij de FOD Budget en Beheerscontrole in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen.

Art. 3.Er wordt een einde gemaakt aan de aanstelling van: De heer Karel HAUMAN, Adviseur, bij de FOD Budget en Beheerscontrole in de hoedanigheid van hoofdcontroleur van de vastleggingen.

Art. 4.Er wordt tijdelijk een einde gesteld aan het mandaat van de controleurs van de vastleggingen die gedetacheerd zijn bij een beleidscel of bij andere federale overheidsdiensten.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2013.

Art. 6.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit, dat medegedeeld zal worden aan de belanghebbenden en waarvan een afschrift tot kennisgeving aan het Rekenhof zal worden toegezonden.

Gegeven te Brussel, 1 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, O. CHASTEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^