Koninklijk Besluit van 01 maart 2000
gepubliceerd op 25 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012164
pub.
25/03/2000
prom.
01/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 MAART 2000. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid op de artikelen 198 tot 201, 202 gewijzigd bij de wet van 6 mei 1982, 206 gewijzigd bij de wet van 15 mei 1987, en 216;

Gelet op het Koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 oktober 1970, 4 mei 1971, 11 september 1974, 12 september 1974, 8 juni 1976, 12 oktober 1978, 11 augustus 1982, 6 maart 1984, 18 februari 1994 en van 19 januari 1999;

Gelet op de dubbeltallen voorgedragen door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot werkend raadsheer in sociale zaken bij het Arbeidshof te Antwerpen wordt benoemd : - als werkgever : De heer VAN DYCK Wilfried te Herentals.

Art. 2.Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen wordt benoemd : - als werknemer-bediende : De heer VERMEULEN Wilfried te Hemiksem.

Art. 3.Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank te Tongeren worden benoemd : - als werkgever : De heren : DERRIKS Thierry te Crisnée;

VANDEBROUCK Adelain te Vliermaalroot.

Art. 4.Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank te Hasselt wordt benoemd : - als werkgever : Mevr. BIJVOET Brigitta te Hasselt.

Art. 5.Tot werkend raadsheer in sociale zaken bij het Arbeidshof te Gent wordt benoemd : - als werkgever : De heer VAN BOGAERT Peter te Temse.

Art. 6.Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank te Gent wordt benoemd : - als werknemer-arbeider : Mevr. STEVENS Ingeborg te Gent/Mariakerke.

Art. 7.Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank te Brugge wordt benoemd : - als werknemer-arbeider : De heer DE VUYST Rony te Zedelgem/Loppem.

Art. 8.Tot werkend rechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank te Oudenaarde worden benoemd : - als werknemer-arbeider : Mevr. UYTTERHAEGEN Sanny te Herzele;

De heer DE SLOOVERE Rony te Kruishoutem. - als werknemer-bediende : Mevr. VERHAEGEN Isabelle te Asper.

Art. 9.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 1999.

Art. 10.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 1 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^