Koninklijk Besluit van 01 maart 2000
gepubliceerd op 07 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van een Regeringscommissaris bij het Participatiefonds

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2000014090
pub.
07/04/2000
prom.
01/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 MAART 2000. - Koninklijk besluit tot benoeming van een Regeringscommissaris bij het Participatiefonds


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen, inzonderheid op artikelen 73, 74 en 75;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds, inzonderheid op artikel 12;

Overwegende dat de heer Etienne Ducarme, Regeringscommissaris bij het Participatiefonds, benoemd door het koninklijk besluit van 10 februari 1993, zijn wens kenbaar heeft gemaakt van zijn missie vrijgesteld te worden;

Op de voordracht van Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag wordt gegeven aan de heer Etienne Ducarme.

Art. 2.De heer Joseph Emile Vandenbosch, Auditeur-generaal van Financiën, wordt benoemd tot Regeringscommissaris bij het Participatiefonds.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Telecommunicatie, Overheidsbedrijven en Participaties is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 1 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^