Koninklijk Besluit van 01 maart 2019
gepubliceerd op 19 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019200911
pub.
19/03/2019
prom.
01/03/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2019-03-19 **** : 2019200911

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


1 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018203970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden sluiten houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden


****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden, artikel 5, § 1, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018203970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden sluiten houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden;

Gelet op artikel 10 van de wet van 9 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 31 oktober 2018;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 6 december 2018;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een **** omdat het een formele beslissing betreft;

Gelet op het advies ****. 65.200/1 van de Raad van State, gegeven op 14 februari 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 18, 3° van het koninklijk besluit van 2 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018203970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden sluiten houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden wordt vervangen, als volgt : "3° de verzoekers om **** bescherming die, vier maanden na hun verzoek om **** bescherming te hebben ingediend, nog geen betekening hebben ontvangen van de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de **** tot afwijzing van het verzoek, en dit tot de definitieve beslissing in het kader van een verzoek om **** bescherming, zoals bedoeld in artikel 1, § 1, 19°, van de wet van 15 december 1980.".

Art. 2.Artikel 19, 3° van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "3° de verzoekers om **** bescherming die, vier maanden na hun verzoek om **** bescherming te hebben ingediend, werden toegelaten te werken in toepassing van artikel 18, 3° hierboven, voor zover voormeld beroep bij de Raad voor **** werd ingediend vóór 22 maart 2018.".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de wet van 9 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden.

Art. 4.De minister die bevoegd is voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 1 maart 2019. **** **** **** : De Minister van Werk, ****. ****


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^