Koninklijk Besluit van 02 juni 2019
gepubliceerd op 19 juni 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019202517
pub.
19/06/2019
prom.
02/06/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019202517

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


2 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV sluiten houdende de werkloosheids-reglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012022042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 28°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003200527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003022354 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2019-2020


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961, § 1ter, ingevoegd bij de wet van 22 mei 2001, § 1quater, ingevoegd bij de wet van 23 december 2005, en § 1octies, derde en vierde lid, ingevoegd bij de wet van 25 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV sluiten houdende de werkloosheidsreglementering;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003200527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003022354 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012022042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 28°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 4 april 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 april 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 5 april 2019;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 11 april 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.- In artikel 111, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepalingen onder 1° wordt het bedrag van "63,9090 euro" vervangen door het bedrag van "64,6120 euro";2° in de bepalingen onder 2° wordt het bedrag van "68,3902 euro" vervangen door het bedrag van "69,1426 euro";3° in de bepalingen onder 3° wordt het bedrag van "73,3787 euro" vervangen door het bedrag van "74,1859 euro";4° in de bepalingen onder 4° wordt het bedrag van "63,1202 euro" vervangen door het bedrag van "63,8145 euro";5° in de bepalingen onder 5° wordt het bedrag van "62,5183 euro" vervangen door het bedrag van "63,2060 euro";6° in de bepalingen onder 6° wordt het bedrag van "61,6983 euro" vervangen door het bedrag van "62,3153 euro".

Art. 2.- In artikel 114 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012204341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 decem sluiten en laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf, 3, 3°, wordt het bedrag van "15,12 euro" vervangen door het bedrag van "15,42 euro";2° in paragraaf 4, eerste lid, wordt het bedrag van "20,35 euro" tweemaal vervangen door het bedrag van "21,06 euro";3° in paragraaf 5 wordt het bedrag van "8,03 euro" tweemaal vervangen door het bedrag van "8,22 euro" en wordt het bedrag van "6,52 euro" vervangen door het bedrag van "6,68 euro".

Art. 3.- In artikel 115 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het bedrag van "34,92 euro" vervangen door het bedrag van "36,14 euro" en wordt het bedrag van "28,91 euro" vervangen door het bedrag van "29,61 euro";2° in paragraaf 2 wordt het bedrag van "21,46 euro" tweemaal vervangen door het bedrag van "21,89 euro" en wordt het bedrag van "20,35 euro" vervangen door het bedrag van "21,06 euro";3° er wordt een paragraaf 4 ingevoegd, luidende : " § 4.- In afwijking van de vorige paragrafen wordt het minimum dagbedrag van de werkloosheidsuitkering van de tijdelijk werkloze bedoeld in artikel 114, § 6, vastgesteld : 1° voor de werknemer met gezinslast op 36,14 euro;2° voor de alleenwonende werknemer op 29,92 euro; 3° voor de samenwonende werknemer op 22,21 euro.".

Art. 4.- In artikel 115, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 2 wordt vervangen door de volgende bepaling : " § 2.- Het minimum dagbedrag van de werkloosheidsuitkering voor de samenwonende werknemer niet bedoeld in artikel 114, § 5, wordt : 1° gedurende de fase 1 van de eerste vergoedingsperiode, bedoeld in artikel 114, vastgesteld op 28,61 euro;2° gedurende de fase 2 en de fase 3 van de eerste vergoedingsperiode, bedoeld in artikel 114, vastgesteld op 26,41 euro; 3° gedurende de fase 1 en de fase 2.0 van de tweede vergoedingsperiode, bedoeld in artikel 114, vastgesteld op 21,89 euro; 4° gedurende de deelfases 2.1 tot 2.4 van de tweede vergoedingsperiode, bedoeld in artikel 114, vastgesteld op : a) het bedrag dat vastgesteld wordt voor de betreffende fase door de toepassing van de formule bedoeld in artikel 114, § 1, derde lid, op een basisbedrag van 21,89 euro, waarbij het verlaagd forfaitbedrag vervangen wordt door het bedrag bedoeld in artikel 114, § 3, 3°;b) in het geval bedoeld in artikel 114, § 4, op 21,06 euro. Het minimum dagbedrag van de werkloosheidsuitkering voor de samenwonende werknemer die het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of de aanvullende vergoeding van ontslagen bejaarde grensarbeiders geniet, is gelijk aan het bedrag bedoeld in het eerste lid, 2°."; 2° paragraaf 4 wordt vervangen door de volgende bepaling: " § 4.- In afwijking van de vorige paragrafen wordt het minimum dagbedrag van de werkloosheidsuitkering van de tijdelijk werkloze bedoeld in artikel 114, § 6, ongeacht zijn gezinssituatie, vastgesteld op 36,14 euro.".

Art. 5.- In artikel 124 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 05/11/2018 numac 2018014468 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot de effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging, van het koninklijk besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening e type koninklijk besluit prom. 15/10/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018205191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2007 tot uitvoering van artikel 13, § 3, 2°, van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en tot bepaling van de datum v sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen door de volgende bepaling : "Art.124. - Het dagbedrag van de overbruggingsuitkering en van de inschakelingsuitkering wordt vastgesteld : 1° voor de werknemer met gezinslast op 35,21 euro;2° voor de alleenwonende werknemer op : a) 9,76 euro, indien hij minder dan 18 jaar is;b) 15,33 euro, indien hij 18 tot minder dan 21 jaar is;c) 25,61 euro, indien hij 21 jaar is of ouder.In voorkomend geval wordt het overeenkomstig artikel 113 geïndexeerde bedrag verhoogd tot het dagbedrag van het leefloon bedoeld in de artikelen 14, § 1 en 50 van de wet van 26 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie sluiten betreffende het recht op maatschappelijke integratie, voor de alleenstaande persoon. Dit dagbedrag wordt bekomen door deling van het geïndexeerde jaarbedrag door 312, afgerond tot de hogere cent; 3° voor de samenwonende werknemer : a) 8,17 euro indien hij minder dan 18 jaar is; b) 13,03 euro indien hij 18 jaar is of meer."; 2° in het tweede lid worden de bedragen van "8,68 euro" en "13,95 euro" respectievelijk vervangen door de bedragen van "8,98 euro" en "14,43 euro";3° in het derde lid wordt het bedrag van "35,35 euro" vervangen door het bedrag van "36,59 euro".

Art. 6.- In artikel 124, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit, zoals vervangen bij dit besluit, worden de bedragen van "9,76 euro", "15,33 euro" en "25,61 euro" respectievelijk vervangen door de bedragen van "9,83 euro", "15,45 euro" en "25,82 euro".

Art. 7.- In artikel 125 van hetzelfde besluit, hersteld bij het koninklijk besluit van 15 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/04/2015 pub. 22/04/2015 numac 2015201814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 63, 114 en 116 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot herstel van de artikelen 90 en 125 in hetzelfde besluit in het kader van de mantelzorg sluiten en vervangen bij het koninklijk besluit van 3 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende sluiten, wordt het bedrag van "8,03 euro" tweemaal vervangen door het bedrag van "8,22 euro" en wordt het bedrag van "6,52 euro" vervangen door het bedrag van "6,68 euro".

Art. 8.- Artikel 127, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende sluiten, wordt vervangen door de volgende bepaling : " § 2. - Het minimumdagbedrag van de werkloosheidsuitkering, verhoogd met de anciënniteitstoeslag wordt vastgesteld : 1° voor de werknemer met gezinslast, bedoeld in § 1, 1°, op 37,88 euro;2° voor de alleenwonende werknemer bedoeld in § 1, 2°, op 33,97 euro;3° voor de samenwonende werknemer bedoeld in § 1, 4°, op 30,32 euro; 4° voor de samenwonende werknemer bedoeld in § 1, 5°, op 27,60 euro.".

Art. 9.- Artikel 131bis, § 2bis, derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 29 juni 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2005 pub. 01/07/2005 numac 2005201608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 113, 114 en 131bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de inkomensgarantie-uitkering sluiten en vervangen bij het koninklijk besluit van 30 december 2014, wordt vervangen door de volgende bepaling : "De in het eerste lid bedoelde uurtoeslag bedraagt 2,31 euro.".

Art. 10.- In artikel 131ter, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende sluiten, wordt het bedrag van "29,04 euro" vervangen door het bedrag van "29,74 euro".

Art. 11.- In artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003200527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003022354 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 januari 2009 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende sluiten, wordt het bedrag van "23,98 euro" vervangen door het bedrag van "24,56 euro".

Art. 12.- In de artikelen 3, tweede lid, en 4, tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012022042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 28°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2015 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017204337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende sluiten, wordt het bedrag van "12,17 euro" vervangen door het bedrag van "12,46 euro".

Art. 13.- § 1. - Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.

In afwijking van het vorige lid treedt artikel 1, 1° tot 3° en 5° tot 6° in werking op 1 september 2019. In afwijking van het eerste lid treden de artikelen 1, 4°, 4, 6, 9 en 10 in werking op 1 januari 2020. § 2. - Voor de werknemer wiens gemiddeld dagloon, bedoeld in artikel 114, § 1, tweede lid, artikel 114, § 6 en artikel 114, § 7, van het voormelde koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV sluiten op 31 augustus 2019 minstens gelijk was aan het toen geldende grensbedrag C, wordt vanaf 1 september 2019 rekening gehouden met het gemiddeld dagloon gelijk aan het nieuwe grensbedrag C. Voor de werknemer wiens gemiddeld dagloon, bedoeld in artikel 114, § 1, tweede lid, van het voormelde koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV sluiten op 31 augustus 2019 overeenstemde met het toen geldende grensbedrag B, wordt vanaf 1 september 2019 rekening gehouden met een gemiddeld dagloon gesitueerd in de loonschijf, vastgesteld krachtens artikel 119, 2°, waarin het nieuwe grensbedrag B gelegen is.

Voor de werknemer wiens gemiddeld dagloon bedoeld in artikel 114, § 1, tweede lid, van het voormelde koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV sluiten op 31 augustus 2019 overeenstemde met het toen geldende grensbedrag A, wordt vanaf 1 september 2019 rekening gehouden met een gemiddeld dagloon gesitueerd in de loonschijf, vastgesteld krachtens artikel 119, 2°, waarin het nieuwe grensbedrag A gelegen is.

Voor de werknemer wiens gemiddeld dagloon, bedoeld in artikel 131ter, derde lid, van het voormelde koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV sluiten op 31 december 2019 overeenstemde met het toen geldende grensbedrag AX, wordt vanaf 1 januari 2020 rekening gehouden met een gemiddeld dagloon gesitueerd in de loonschijf, vastgesteld krachtens artikel 119, 2°, waarin het nieuwe grensbedrag AX gelegen is.

Voor de alleenwonende werknemer die zich op 31augustus 2019 in de tweede vergoedingsperiode bevindt, die geen anciënniteitstoeslag geniet en wiens gemiddeld dagloon bedoeld in artikel 114, § 1, tweede lid, van het voormelde koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV sluiten op 31 augustus 2019 overeenstemde met het toen geldende grensbedrag AY, wordt vanaf 1 september 2019 rekening gehouden met een gemiddeld dagloon gesitueerd in de loonschijf, vastgesteld krachtens artikel 119, 2°, waarin het nieuwe grensbedrag AY gelegen is.

Voor de werknemer die het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of de aanvullende vergoeding van ontslagen bejaarde grensarbeiders geniet en wiens gemiddeld dagloon op 31 augustus 2019 overeenstemde met het toen geldende grensbedrag AZ, wordt vanaf 1 september 2019 rekening gehouden met een gemiddeld dagloon gesitueerd in de loonschijf, vastgesteld krachtens artikel 119, 2°, waarin het nieuwe grensbedrag AZ gelegen is.

Art. 14.- De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 juni 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2019-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^