Koninklijk Besluit van 02 november 2017
gepubliceerd op 10 november 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanl

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017031386
pub.
10/11/2017
prom.
02/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031386

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


2 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 186, § 1, tweede, derde, zevende en achtste lid, ingevoegd bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten en gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen;

Gelet op het voorstel van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg;

Gelet op adviezen van de procureur des Konings van Luxemburg, de arbeidsauditeur te Luik, de hoofdgriffier bij de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg en het gezamenlijk advies van de stafhouders van de ordes van advocaten van het gerechtelijk arrondissement Luxemburg;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juli 2015;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 17 juni 2015;

Gelet op het advies 58.099/3 van de Raad van State, gegeven op 1 oktober 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. -Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg

Artikel 1.De rechtbank van eerste aanleg van Luxemburg is opgedeeld in drie afdelingen.

De eerste afdeling is gevestigd te Aarlen en oefent, behoudens afwijkende bepalingen van dit zaakverdelingsreglement, haar rechtsmacht uit op het grondgebied van de kantons Aarlen-Messancy en Virton-Florenville-Etalle.

De tweede afdeling is gevestigd te Marche-en-Famenne en oefent, behoudens afwijkende bepalingen van dit zaakverdelingsreglement, haar rechtsmacht uit op het grondgebied van de kantons Marche-en-Famenne-Durbuy en Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize.

De derde afdeling is gevestigd te Neufchâteau en oefent, behoudens afwijkende bepalingen van dit zaakverdelingsreglement, haar rechtsmacht uit op het grondgebied van de kantons Bastogne-Neufchâteau en Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul.

Art. 2.De burgerlijke zaken en tuchtzaken die behoren tot de bevoegdheid van een rechter worden ingeleid en gepleit in elk van de afdelingen van het arrondissement overeenkomstig artikel 1 van dit reglement.

Desalniettemin : - worden de zaken die behoren tot de bevoegdheid van een rechter en verband houden met de artikelen 569, 10°, 16°, 17°, 18°, 21°, 28°, 30°, 31°, 40° en 42°, en 571 van het Gerechtelijk Wetboek gepleit te Aarlen wat het volledige gerechtelijk arrondissement Luxemburg betreft; - worden de zaken die behoren tot de bevoegdheid van een rechter en verband houden met artikel 569, 6°, 9°, 14°, 25°, 27°, 34°, 35°, 37° en 39°, van het Gerechtelijk Wetboek gepleit te Marche-en-Famenne wat het volledige gerechtelijk arrondissement Luxemburg betreft; - worden de zaken die behoren tot de bevoegdheid van een rechter, verband houden met de artikelen 569, 11°, 13°, 15°, 22°, 29°, 33°, 38° en 41°, en 570 van het Gerechtelijk Wetboek en niet behoren tot de bevoegdheid van de familierechtbank gepleit te Neufchâteau wat het volledige gerechtelijk arrondissement Luxemburg betreft.

Art. 3.De zaken bedoeld in artikel 569, 5° van het Gerechtelijk Wetboek die behoren tot de bevoegdheid van de beslagrechter worden ingeleid en gepleit te Neufchâteau wat het volledige gerechtelijk arrondissement Luxemburg betreft.

Art. 4.De geschillen inzake de toepassing van een belastingwet die behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg worden ingeleid en gepleit te Marche-en-Famenne wat het volledige gerechtelijk arrondissement Luxemburg betreft.

Art. 5.De raadkamer in strafzaken houdt zitting te Aarlen wat de zaken betreft die aan de onderzoekersrechters met kabinet te Aarlen zijn toevertrouwd en te Marche-en-Famenne wat de zaken betreft die aan de onderzoeksrechters met kabinet te Marche-en Famenne zijn toevertrouwd.

Rekening houdend met de plaats van de inbreuk, de verblijfplaats van de verdachte, de maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel indien het rechtspersonen betreft en de plaats waar de verdachte kan worden gevonden, - worden de zaken die behoren tot de territoriale bevoegdheid van de gemeenten Florenville, Chiny, Habay, Attert, Tintigny, Etalle, Aarlen, Meix-devant-Virton, Virton, Rouvroy, Saint-Léger, Messancy, Musson, Aubange, Martelange, Neufchâteau, Bertrix, Léglise, Bouillon en Herbeumont verdeeld onder de onderzoeksrechters met kabinet te Aarlen; - de zaken die behoren tot de territoriale bevoegdheid van de gemeenten Durbuy, Erezée, Vielsalm, Hotton, Manhay, Marche-en-Famenne, Rendeux, La Roche-en-Ardenne, Gouvy, Houffalize, Nassogne, Tenneville, Wellin, Tellin, Saint-Hubert, Bertogne, Saint-Ode, Daverdisse, Bastogne, Libin, Libramont-Chevigny, Vaux-sur-Sûre, Paliseul en Fauvillers worden verdeeld onder de onderzoeksrechters met kabinet te Marche-en Famenne.

De verzoekschriften die behoren tot de bevoegdheid van de raadkamer in strafzaken worden, op grond van dezelfde territoriale verdeling, behandeld te Aarlen of te Marche-en-Famenne.

Art. 6.De strafzaken worden behandeld in elk van de afdelingen van het arrondissement overeenkomstig artikel 1 van dit reglement.

Desalniettemin : - worden de zaken die verband houden met inbreuken op de wetten en reglementen betreffende een van de aangelegenheden die ressorteren onder de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, met gedwongen huwelijken, schijnhuwelijken, schijnbare wettelijke samenwoning, gedwongen samenwoning, mensensmokkel, alsook de aangelegenheden die verband houden met stedenbouw en met milieu, behandeld te Aarlen wat het volledige gerechtelijk arrondissement Luxemburg betreft; - worden de zaken die verband houden met de intellectuele eigendom en militaire misdrijven behandeld te Marche-en-Famenne wat het volledige gerechtelijk arrondissement Luxemburg betreft; - worden de zaken die verband houden met douane en accijnzen, landbouw, hormonen, doping, voedselveiligheid en dierenwelzijn behandeld te Neufchâteau wat het volledige gerechtelijk arrondissement Luxemburg betreft. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

Art. 7.Artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen sluiten betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen wordt opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 8.Alle zaken die reeds aanhangig zijn gemaakt op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, worden verder afgehandeld in de afdeling waar ze werden aanhangig gemaakt.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 9.De minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 2 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2017-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^