Koninklijk Besluit van 02 oktober 2003
gepubliceerd op 06 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot intrekking van artikels 2 en 3 van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot ontslag en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van een bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels Internati

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2003014230
pub.
06/10/2003
prom.
02/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2003. - Koninklijk besluit tot intrekking van artikels 2 en 3 van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot ontslag en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van een bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot ontslag en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van een bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company »;

Overwegende dat de beroepen ingesteld bij de afdeling administratie van de Raad van State tot schorsing en vernietiging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot ontslag en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van een bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels Internationaal Airport Company », voor zover het de heer Klees benoemt als bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur van de N.V. van publiek recht Brussels Internationaal Airport Company;

Overwegende dat het verslag van de auditeur dat besluit tot de vernietiging, bij gebrek aan afdoende uitdrukkelijke motivering;

Op voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot ontslag en benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en van een bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels Internationaal Airport Company » worden ingetrokken.

Art. 2.Onze Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 oktober 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^