Koninklijk Besluit van 03 december 2019
gepubliceerd op 23 december 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het nationaal akkoord 2019-2020

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019204602
pub.
23/12/2019
prom.
03/12/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019204602

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


3 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het nationaal akkoord 2019-2020 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het nationaal akkoord 2019-2020.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 december 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019 Nationaal akkoord 2019-2020 (Overeenkomst geregistreerd op 24 juli 2019 onder het nummer 152833/CO/142.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Kader

Art. 2.Voorwerp Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten met in acht name van het koninklijk besluit van 19 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2019 pub. 24/04/2019 numac 2019011989 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen sluiten tot uitvoering van artikel 7, § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen voor de periode 2019-2020 (Belgisch Staatsblad van 24 april 2019).

Art. 3.Procedure Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt neergelegd op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 7 november 1969Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/1969 pub. 06/04/2007 numac 2007000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 2 met betrekking tot de vaststelling van forfaitaire grondslagen van aanslag voor de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de modaliteiten van neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomsten.

De ondertekenende partijen vragen de algemeen bindend verklaring bij koninklijk besluit van deze collectieve arbeidsovereenkomst, inclusief de bijlage. HOOFDSTUK III. - Inkomenszekerheid

Art. 4.Loonsverhoging § 1. Vanaf 1 juli 2019 worden alle sectorale minimumuurlonen verhoogd met 1,1 pct.. § 2. Vanaf 1 juli 2019 worden tevens ook alle effectieve bruto uurlonen verhoogd met 1,1 pct..

Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst inzake uurlonen van 12 oktober 2017, geregistreerd onder het nummer 142806/CO/142.02 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2018010250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 07/03/2018 numac 2017206536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2017-2018 sluiten (Belgisch Staatsblad van 7 maart 2018), zal in die zin worden aangepast vanaf 1 juli 2019, en dit voor onbepaalde duur.

Art. 5.Sociaal fonds § 1. Vanaf 1 januari 2019 worden de aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid, ten laste van het fonds, verhoogd met 0,5 EUR per dag. Hierdoor bedragen deze aanvullende vergoedingen vanaf 1 januari 2019 5,5 EUR per werkloosheidsdag. § 2. Vanaf 1 januari 2020 worden de aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid, ten laste van het fonds, verhoogd met 0,5 EUR per dag. Hierdoor bedragen deze aanvullende vergoedingen vanaf 1 januari 2020 6 EUR per werkloosheidsdag.

Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst inzake wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds van 12 oktober 2017, geregistreerd onder het nummer 142805/CO/142.02 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 13 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018200881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018011574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018201620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018201876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag "nachtprestaties en zw type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018011599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018200837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de ecocheques sluiten (Belgisch Staatsblad van 13 juli 2018), zal vanaf 1 januari 2019 in die zin worden aangepast, en dit voor onbepaalde duur.

Art. 6.Vervoerskosten Vanaf 1 juli 2019 wordt de fietsvergoeding verhoogd van 1,20 EUR tot 1,40 EUR per effectieve gewerkte dag.

Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst inzake vervoerskosten van 12 oktober 2017, geregistreerd onder het nummer 142804/CO/142.02 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018201608 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 25/06/2018 numac 2018202365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018201611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 11/06/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018202350 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de syndicale premie 2017 sluiten (Belgisch Staatsblad van 25 juni 2018), zal vanaf 1 juli 2019 in die zin worden aangepast, en dit voor onbepaalde duur. HOOFDSTUK IV. - Vorming en opleiding

Art. 7.Algemene bepalingen De sociale partners engageren zich om in de looptijd van de collectieve arbeidsovereenkomst een visie te ontwikkelen rond vorming, opleiding en werkbaar werk. Dit zou kunnen inhouden dat het opleidingsaanbod wordt verruimd door contacten te leggen met opleidingsinstellingen. De sociale partners willen ook maatregelen voorstellen en uitwerken rond werkbaar werk.

De sociale partners engageren zich om de trekkingsrechten binnen het kader van de bijdragen voor risicogroepen en permanente vorming binnen het fonds voor bestaanszekerheid te herbekijken. HOOFDSTUK V. - Werkzekerheid

Art. 8.Tewerkstellingsverbintenissen Een werkgever die van plan is om over te gaan tot afdanking(en) om economische of technische redenen moet de voorziene meldings- en overlegprocedures respecteren zoals voorzien bij wet en bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de coördinatie van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 september 1972.

Uitsluitend in de ondernemingen waar er geen ondernemingsraad of syndicale delegatie aanwezig is, moet de werkgever die wenst over te gaan tot afdanking(en) om economische of technische redenen voorafgaandelijk volgende gegevens verstrekken aan de regionale vakbonden : - De reden; - Het aantal betrokken arbeiders; - De lijst van de afdelingen en arbeidsposten die zullen getroffen worden; - De datum van de voorziene afdanking(en).

Deze gegevens dienen minstens één maand vóór de datum van de voorziene afdanking(en) verstrekt te worden.

Vooraleer een definitieve beslissing te nemen, moet de werkgever overleg plegen met de regionale vakbonden. Hierbij zullen alle maatregelen onderzocht worden om afdankingen te voorkomen.

Ingeval van betwisting aangaande de naleving van de in dit artikel vermelde bepalingen wordt, op vraag van de vakbond, de voorzitter van het paritair subcomité met een onderzoek belast. Indien hij vaststelt dat de werkgever tot de afdanking is overgegaan in strijd met deze bepalingen, dan heeft de ontslagen werknemer recht op een éénmalige forfaitaire schadevergoeding van 1 250 EUR. Dezelfde forfaitaire vergoeding moet bovendien gestort worden aan het "Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven". HOOFDSTUK VI. - Loopbaanplanning

Art. 9.Tijdskrediet en landingsbanen § 1. Vanaf 1 september 2019 wordt het recht op voltijds en halftijds tijdskrediet voor zorgmotief op 51 maanden gebracht. Het recht op voltijds en halftijds tijdskrediet met motief opleiding wordt op 36 maanden gebracht. § 2. In uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van de Nationale Arbeidsraad van 23 april 2019, wordt de leeftijd op 55 jaar gebracht voor arbeiders die hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5de en wordt de leeftijd op 57 gebracht voor arbeiders die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking in het kader van een landingsbaan na 35 jaar loopbaan of in een zwaar beroep en dit tot en met 31 december 2020.

Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017 inzake tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, geregistreerd onder het nummer 140623/CO/142.02 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017204846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsba type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017204852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de we type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 05/01/2018 numac 2017204985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige sluiten, zal in die zin worden aangepast vanaf 1 januari 2019, en dit voor onbepaalde duur.

Art. 10.Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2019-2020 § 1. In toepassing van artikel 3, § 7 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 134 en 135 van de Nationale Arbeidsraad van 23 april 2019, wordt voor de periode 2019-2020 een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevoerd voor arbeiders vanaf 59 jaar na 40 jaar loopbaan. § 2. In toepassing van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 130 en 131 van de Nationale Arbeidsraad van 23 april 2019, wordt voor de periode 2019-2020 een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevoerd voor arbeiders vanaf 59 jaar na 33 jaar loopbaan, waarvan 20 jaar in een regeling van nachtarbeid zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46. § 3. In toepassing van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 130 en nr. 131 van de Nationale Arbeidsraad van 23 april 2019, wordt voor de periode 2019-2020 een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevoerd voor arbeiders vanaf 59 jaar na 33 jaar loopbaan mits zwaar beroep. § 4. In toepassing van artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132 van de Nationale Arbeidsraad van 23 april 2019, wordt voor de periode 2019-2020 een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevoerd voor arbeiders vanaf 59 jaar na 35 jaar loopbaan mits zwaar beroep. § 5. In toepassing van artikel 3, § 6 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 133 van de Nationale Arbeidsraad van 23 april 2019, wordt voor de periode 2019-2020 een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevoerd voor de werklieden met ernstige lichamelijke problemen die 58 jaar of ouder zijn en een beroepsloopbaan van minstens 35 jaar hebben. § 6. De betaling van de aanvullende vergoeding en de werkgeversbijdrage voor de regeling inzake stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zoals opgenomen in § 1 tot § 5 van dit artikel, wordt volledig ten laste genomen door het fonds voor bestaanszekerheid. § 7. In toepassing van artikel 22, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kunnen de arbeiders op hun vraag vrijgesteld worden van de verplichting aangepast beschikbaar te zijn.

Opmerking In die zin zal een collectieve arbeidsovereenkomst inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag worden opgemaakt, met ingang van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Art. 11.Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2021 § 1. In toepassing van artikel 3, § 7 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 141 en nr. 142 van de Nationale Arbeidsraad van 23 april 2019, wordt voor de periode gaande van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevoerd voor arbeiders vanaf 59 jaar na 40 jaar loopbaan. § 2. In toepassing van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 138 en nr. 139 van de Nationale Arbeidsraad van 23 april 2019, wordt voor de periode gaande van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevoerd voor arbeiders vanaf 59 jaar na 33 jaar loopbaan, waarvan 20 jaar in een regeling van nachtarbeid zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46. § 3. In toepassing van artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 138 en nr. 139 van de Nationale Arbeidsraad van 23 april 2019, wordt voor de periode gaande van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevoerd voor arbeiders vanaf 59 jaar na 33 jaar loopbaan mits zwaar beroep. § 4. In toepassing van artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 140 van de Nationale Arbeidsraad van 23 april 2019, wordt voor de periode gaande van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevoerd voor arbeiders vanaf 59 jaar na 35 jaar loopbaan mits zwaar beroep. § 5. De betaling van de aanvullende vergoeding en de werkgeversbijdrage voor de regeling inzake stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zoals opgenomen in § 1 tot § 4 van dit artikel, wordt volledig ten laste genomen door het fonds voor bestaanszekerheid. § 6. In toepassing van artikel 22, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag kunnen de arbeiders op hun vraag vrijgesteld worden van de verplichting aangepast beschikbaar te zijn.

Opmerking In die zin zal een collectieve arbeidsovereenkomst inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag worden opgemaakt, met ingang van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021, met uitzondering van § 6 dat in voege zal blijven tot 31 december 2022. HOOFDSTUK VII. - Anciënniteitsdag

Art. 12.§ 1. Vanaf 1 juli 2019 wordt aan de arbeiders met ten minste 10 jaar anciënniteit in dezelfde onderneming, per kalenderjaar, één bezoldigde dag afwezigheid toegekend.

Vanaf 1 juli 2019 wordt aan de arbeiders met ten minste 15 jaar anciënniteit in dezelfde onderneming, per kalenderjaar, een tweede bezoldigde dag afwezigheid toegekend.

Vanaf 1 juli 2019 wordt aan de arbeiders met ten minste 20 jaar anciënniteit in dezelfde onderneming, per kalenderjaar, een derde bezoldigde dag afwezigheid toegekend. § 2. De werkgever kan de kost verhalen op het sociaal fonds.

Opmerking De collectieve arbeidsovereenkomst inzake wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds van 12 oktober 2017, geregistreerd onder het nummer 142805/CO/142.02 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 13 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018200881 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018011574 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018201620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018201876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag "nachtprestaties en zw type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018011599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 13/07/2018 numac 2018200837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de ecocheques sluiten (Belgisch Staatsblad van 13 juli 2018), zal vanaf 1 juli 2019 in die zin worden aangepast, en dit voor onbepaalde duur. HOOFDSTUK VIII. - Sociale vrede en duurtijd van het akkoord

Art. 13.Sociale vrede Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst verzekert de sociale vrede in de sector tijdens heel de duur van het akkoord. Bijgevolg zal geen enkele eis van algemene of collectieve aard voorgelegd worden, noch op nationaal, noch op regionaal, noch op vlak van de individuele onderneming.

Art. 14.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur, gaande van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020, tenzij anders bepaald.

De artikelen die van toepassing zijn voor onbepaalde duur kunnen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend per aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen en aan de ondertekenende organisaties.

De artikelen die van toepassing zijn op het sociaal fonds voor onbepaalde duur kunnen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend per aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen en aan de ondertekenende organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 december 2019.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het nationaal akkoord 2019-2020 Premies Vlaamse Gewest De ondertekenende partijen verklaren dat de arbeiders die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen en die inzake domicilie en tewerkstelling voldoen aan de voorwaarden van het Vlaamse Gewest, gebruik kunnen maken van de aanmoedigingspremies die van kracht in zijn het Vlaamse Gewest, namelijk : - zorgkrediet; - opleidingskrediet; - ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 december 2019.

De Minister van Werk, N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2019-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^