Koninklijk Besluit van 03 juli 2000
gepubliceerd op 09 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het kwekersrecht

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016193
pub.
09/09/2000
prom.
03/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JULI 2000. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het kwekersrecht


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 mei 1975 tot bescherming van kweekproducten, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op de koninklijk besluit van 22 juli 1977 tot bescherming van kweekproducten, inzonderheid op de artikelen 3, 4, 5, en 6;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden aangewezen om deel uit te maken van de centrale afdeling van de Raad voor het kwekersrecht : 1. In de hoedanigheid van voorzitters : de directeurs van de Centra voor Landbouwkundig Onderzoek van het Ministerie van Middenstand en Landbouw te Gent en te Gembloux.2. In de hoedanigheid van lid : de heer A.Falisse, professor aan de « Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux »; de heer J-M. Kinet, professor aan de « Université catholique de Louvain »; de heer P. Debergh, professor aan de Universiteit Gent; de heer B. Muys, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven; de heer L. Van den Eynde, adviseur-generaal bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw.

Art. 2.Worden aangewezen om te zetelen in de afdeling van Landbouwgewassen : 1. In de hoedanigheid van voorzitter : de heer A.Falisse, professor aan de « Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux »; 2. In de hoedanigheid van lid : de heer J.Keulemans, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven; de heer D. Reheul, professor aan de Universiteit Gent; de heer J-F. Ledent, professor aan de « Université catholique de Louvain ».

Art. 3.Worden aangewezen om te zetelen in de afdeling van groenten en fruit : 1. In de hoedanigheid van voorzitter : de heer J-M.Kinet, professor aan de « Université catholique de Louvain »; 2. In de hoedanigheid van lid : de heer C.Verheyden, directeur van het Koninklijk Opzoekingsstation van Gorsem; de heer F. Benoit, hoofd van het wetenschappelijke onderzoek van het Proefstation voor de groenteteelt van Sint-Katelijne-Waver; de heer H. Magein, werkleider aan de « Département Biotechnologie » bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw.

Art. 4.Worden aangewezen om te zetelen in de afdeling van niet-eetbare tuinbouwprodukten : 1. In de hoedanigheid van voorzitter : de heer P.Debergh, professor aan de Universiteit Gent. 2. In de hoedanigheid van lid : de heer J-M.Kinet, professor aan de « Université catholique de Louvain »; de heer D. De Meyere, assistent, werkleider aan de Nationale Plantentuin van België te Meise; de heer A. Toussaint, professor aan de « Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux ».

Art. 5.Worden aangewezen om te zetelen in de afdeling van bosbouwgewassen : 1. In de hoedanigheid van voorzitter : de heer B.Muys, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven; 2. In de hoedanigheid van lid : de heer N.Lust, docent aan de Universiteit Gent; de heer A. Nanson, directeur aan het « Centre de Recherche, de la Forêt et du Bois » en docent aan de « Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux »; de heer M. Briquet, professor aan de « Université catholique de Louvain ».

Art. 6.Worden aangewezen om te zetelen in de juridische afdeling : 1. In de hoedanigheid van voorzitter : de heer L.Van den Eynde, adviseur-generaal bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw. 2. In de hoedanigheid van lid : de heer B.Remiche, professor aan de « Université catholique de Louvain »;

Mevr. G. Van Overwalle, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven;

Mevr. M. Petit, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Economische Zaken.

Art. 7.Het koninklijk besluit van 14 mei 1996 tot benoeming van de leden van de Raad voor het kwekersrecht wordt opgeheven.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekend gemaakt.

Art. 9.Onze Minister van Landbouw en Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^