Koninklijk Besluit van 03 juli 2005
gepubliceerd op 08 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2003 houdende benoeming van een plaatsvervangende voorzitter voor de Franstalige kamer van de tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2005000486
pub.
08/08/2005
prom.
03/07/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JULI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2003 houdende benoeming van een plaatsvervangende voorzitter voor de Franstalige kamer van de tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, inzonderheid op artikel 42, 4e lid;

Gelet het koninklijk besluit van 26 november 2001 tot uitvoering van de wet van 13 mei 1999 het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2003 houdende benoeming van een plaatsvervangende voorzitter voor de Franstalige kamer van de tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en van onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 december 2003 houdende benoeming van een plaatsvervangende voorzitter voor de Franstalige kamer van de tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten wordt als volgt aangevuld : « Bij de uitoefening van zijn opdrachten behoudt de heer Mention zijn administratieve standplaats in zijn rechtsgebied. »

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 5 december 2003.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^