Koninklijk Besluit van 03 juli 2005
gepubliceerd op 02 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, tot verlenging van de collectieve arbeidsov

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005201609
pub.
02/08/2005
prom.
03/07/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JULI 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2004 betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2000/79/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van mobiel personeel in de burgerluchtvaart (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2004 betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2000/79/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van mobiel personeel in de burgerluchtvaart.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2004 Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2004 betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2000/79/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van mobiel personeel in de burgerluchtvaart (Overeenkomst geregistreerd op 8 oktober 2004 onder het nummer 72725/CO/315.02) Enig artikel. De collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2004 betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2000/79/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van mobiel personeel in de burgerluchtvaart wordt verlengd van 1 december 2004 tot 30 november 2005.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juli 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^