Koninklijk Besluit van 03 juli 2014
gepubliceerd op 05 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2013-2014 van de 164ste promotie polytechniek en de 149ste promotie sociale en militair

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2014007374
pub.
05/11/2014
prom.
03/07/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JULI 2014. - Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2013-2014 van de 164ste promotie polytechniek en de 149ste promotie sociale en militaire wetenschappen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 maart 1838 houdende organisatie van de Koninklijke Militaire School, artikel 1ter, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2001 en gewijzigd bij de wetten van 27 maart 2003 en 1 augustus 2006;

Gelet op de wet van 1 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006007232 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de Koninklijke Militaire School sluiten tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de Koninklijke Militaire School, artikel 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013007273 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader sluiten betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader, artikel 9;

Op voordracht van de Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De personen hernomen op de bij dit besluit gevoegde lijst worden aangeduid om deel uit te maken van de examencommissie bedoeld in artikel 9, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013007273 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader sluiten betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 2 juni 2014.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2013-2014 van de 164ste promotie polytechniek en de 149ste promotie sociale en militaire wetenschappen Voorzitter : Effectief : Reservekolonel stafbrevethouder Johan SWENNEN Vervanger : Kolonel ingenieur militair materieel Richard MARCHAL "Ingenieurswetenschappen" Leden : Effectief : Majoor militair administrateur Jean-Paul DE MESMAEKER Effectief : Luitenant van het vliegwezen Loïc VAN HIMST Effectief : Kapitein Julien ART Vervanger : Luitenant-kolonel Christophe DUYCK Vervanger : Kapitein-commandant Ben VAN HECKE Vervanger : Kapitein-commandant Jan COOPMAN Oriëntatie "Management & Weapons systems" Leden : Effectief : Luitenant-kolonel stafbrevethouder Sven SERRE Effectief : Luitenant Edmond de FABRIBECKERS de CORTILS de GRCE Effectief : Kapitein-commandant Birgit SCHEPERS Vervanger : Majoor Erik DE SOIR Vervanger : Luitenant van het vliegwezen Gaëlle COPPIN Vervanger : Kapitein-commandant van het vliegwezen Nathalie MARCUS Oriëntatie "Defense & Political Science" Leden : Effectief : Luitenant-kolonel stafbrevethouder Roel PARISIS Effectief : Kapitein Terence CLAES Effectief : Luitenant van het vliegwezen Sébastien D`HONDT Vervanger : Luitenant Konstantijn STRICK Vervanger : Kapitein-commandant van het vliegwezen Bartje SMEDTS Vervanger : Majoor Marc GELLENS Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 3 juli 2014 betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2013-2014 van de 164ste promotie polytechniek en de 149ste promotie sociale en militaire wetenschappen.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^