Koninklijk Besluit van 03 juli 2018
gepubliceerd op 01 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende levensmiddelenhygiëne

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2018040427
pub.
01/08/2018
prom.
03/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040427

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


3 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014018271 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne sluiten betreffende levensmiddelenhygiëne


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de levensmiddelen en andere producten, artikel 3, 1°, a), gewijzigd bij de wet van 22 maart 1989;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014018271 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne sluiten betreffende levensmiddelenhygiëne;

Gelet op het advies van het Raadgevend Comité, ingesteld bij van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 29 maart 2017;

Gelet op het advies nr. 22-2017 van het Wetenschappelijk Comité, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 26 oktober 2017;

Gelet op advies 63.029/3 van de Raad van State, gegeven op 26 maart 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In bijlage III, hoofdstuk IV van het koninklijk besluit van 13 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014018271 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne sluiten betreffende levensmiddelenhygiëne worden de punten 1 tot 1.3 opgeheven.

Art. 2.De minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, D. DUCARME


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^