Koninklijk Besluit van 03 juni 2003
gepubliceerd op 17 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het filmbedrijf

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012316
pub.
17/06/2003
prom.
03/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het filmbedrijf (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid, gewijzigd inzonderheid bij het koninklijk besluit van 31 mei 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 1999 tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het filmbedrijf;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat der leden van dit comité;

Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot leden van het Paritair Comité voor het filmbedrijf worden benoemd : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties : Gewone leden : De heren : DEKEYSER Guido, te Aartselaar; LOMBARDO Antonino, te Vilvoorde;

VAN BEUREN Eric, te Waterloo;

BRONCKART Jacques-Henri, te Luik;

Mevr. PIREAUX Christine, te Luik; de heer PERELSZTEJN Willy, te Luxembourg Ville (Luxemburg);

Mevr. VEREECKE Marie-Rose, te Herk-de-Stad;

De heren : HARVIE André, te Waver;

MORLION Guy, te Antwerpen;

VANDERPLANCKE Nick, te Wevelgem;

CALLEBAUT Anthony, te Ramillies;

Mevrn. : MAHIEU Aurélie, te Brussel;

DU BOIS Eliane, te Elsene.

Plaatsvervangende leden : De heren : ROEKENS Jan, te Brussel;

BREULS Paul, te Los Angeles (Verenigde Staten);

Mevrn. : LAMBORAY Marie-Astrid, te Elsene;

VAN HAESEBROUCK Rosanne, te Sint-Lambrechts-Woluwe;

ORTMANS Muriel, te Sint-Genesius-Rode;

De heren : BIBAS Cyril, te Sint-Gillis;

GIJBELS Florent, te Bierbeek;

CARPENTIER Hubert, te Zulte;

Mevr. ORBAN Véronique, te Laken;

De heren : RASTELLI Jan, te Leuven;

CAUWELS Eric, te Waterloo;

BERTIN Jean-Paul, te Elsene;

DE POTTER Stephan, te Brussel. 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Gewone leden : De heren : HUMBERT Jean-Claude, te Virton; BOSMANS Jean-Luc, te Sint-Lambrechts-Woluwe;

Mevr. MUYLAERT Laurette, te Gent;

De heren : DONATO Nicolas, te Elsene;

CAPPOEN Jean-Michel, te Waterloo;

LANGENUS André, te Mechelen;

PAESMANS Francis, te Sint-Pieters-Leeuw;

DE VALCK Luc, te Merchtem;

DELVENNE Marc, te Nandrin;

VERSCHINGEL Lode, te Leuven;

VAN DER VURST Jean-Paul, te Aalst;

HENDRICKX Michel, te Namen;

SEGHIN Didier, te Sint-Lambrechts-Woluwe.

Plaatsvervangende leden : De heren : AGTEN Jean-Pierre, te Gent;

LONDON Mathieu, te Dalhem;

KERKI Marc, te Leuven;

VON SIVERS Alexandre, te Etterbeek;

SALVI Patrick, te La Louvière;

VANOPDENBOSCH Marc, te Leuven;

YERNA Philippe, te Oupeye;

VAN SANDE Dirk, te Gent;

Mevr. VAN DEN BERGHE Joëlle, te Laken;

De heren : TERLAEKEN Christiaan, te Overijse;

VANDENPUT Roger, te Tienen;

Mevr. MEYER Anne, te Eigenbrakel; de heer DECOO Erik, te Gent.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juni 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 9 februari 1971, Belgisch Staatsblad van 19 maart 1971.

Koninklijk besluit van 29 september 1972, Belgisch Staatsblad van 25 november 1972.

Koninklijk besluit van 9 februari 1999, Belgisch Staatsblad van 24 maart 1999.

Koninklijk besluit van 31 mei 2001, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^