Koninklijk Besluit van 03 mei 2003
gepubliceerd op 16 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van Z.K.H. Prins Filip, Prins van België, tot erevoorzitter van de raad van bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2003021142
pub.
16/05/2003
prom.
03/05/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 MEI 2003. - Koninklijk besluit tot benoeming van Z.K.H. Prins Filip, Prins van België, tot erevoorzitter van de raad van bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 december 2002 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel;

Gelet op het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 december 2002 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel;

Gelet op de het decreet van het Waalse Gewest van 19 december 2002 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel;

Gelet op de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 7 november 2002 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel;

Gelet op de beslissing van 11 maart 2003 van de raad van bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel in uitvoering van artikel 9 van het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en Onze Minister, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Onze Welbeminde Zoon, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, Prins van België, wordt benoemd tot Erevoorzitter van de raad van bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Handel.

Art. 2.Onze Eerste Minister, Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en Onze Minister, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, J. VANDE LANOTTE De Minister, toegevoegd aan de Minister voor Buitenlandse Zaken, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^