Koninklijk Besluit van 03 mei 2004
gepubliceerd op 17 mei 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004022360
pub.
17/05/2004
prom.
03/05/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 MEI 2004. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, inzonderheid op de artikelen 40, 42, 43 en 45;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 513 van 27 maart 1987 tot afschaffing van de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen en tot reorganisatie van de Rijksdienst voor Werknemerspensioenen, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op de voordracht van kandidaten door een representatieve werkgeversorganisatie;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen wordt verleend aan de heer Moeris, Joseph.

Art. 2.Mevr. Lieve Vanlierde, wordt benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorganisaties, ter vervanging van de heer Moeris, J., wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Werk en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 mei 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^