Koninklijk Besluit van 03 september 2004
gepubliceerd op 15 september 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot opheffing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004022728
pub.
15/09/2004
prom.
03/09/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot opheffing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, inzonderheid op de artikelen 40, 42, 43 en 45;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 513 van 27 maart 1987 tot afschaffing van de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen en tot reorganisatie van de Rijksdienst voor werknemerspensioenen, inzonderheid op artikel 1;

Overwegende dat Mevrouw Celien Vanmoerkerke de leeftijd van 25 jaar, zoals bij artikel 43 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers is voorzien, niet heeft bereikt;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen word opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 februari 2004.

Art. 3.Onze Minister van Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 september 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, B. TOBBACK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^