Koninklijk Besluit van 03 september 2012
gepubliceerd op 20 september 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van het bedrag voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde ter financiering van het betaald educatief verlof

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012205129
pub.
20/09/2012
prom.
03/09/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van het bedrag voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde ter financiering van het betaald educatief verlof


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, artikel 66, § 3quinquies, tweede lid, laatst gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 april 2012;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de sociale zekerheid gegeven op 29 juni 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 6 juni 2012;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag, bedoeld in artikel 66, § 3quinquies, tweede lid, van de programmawet van 2 januari 2001, dat ter financiering van het betaald educatief verlof voorafgenomen wordt op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde wordt voor het jaar 2012 vastgesteld op 20.485 duizend euro.

Art. 2.Het bedrag wordt toegewezen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Art. 3.De minister bevoegd voor sociale zaken en de minister bevoegd voor werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 september 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^