Koninklijk Besluit van 04 december 2001
gepubliceerd op 05 april 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Automobielexpertise

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken
numac
2001011539
pub.
05/04/2002
prom.
04/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Automobielexpertise


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het besluit van de Regent van 12 maart 1948, betreffende het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeids-tentoonstellingen;

Gelet op het besluit van de Regent van 12 november 1948, houdende nadere omschrijving van de officiële modellen der erekentekens van de Arbeid;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 1954, houdende goedkeuring der statuten van de Instelling van openbaar nut genoemd "Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, Albert I - Nationale Arbeidstentoonstellingen";

Gelet op het advies van het bevoegd Nationaal Organiserend Comité, gegeven op 2 juli 2001;

Gelet op het advies van de Commissaris-generaal der Regering bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, gegeven op 6 november 2001;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, van Onze Minister van Economie en van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België wordt, wegens hun sociale activiteiten op het professionele vlak, toegekend aan de hieronder vermelde personen, die reeds titularis zijn van het zilveren en het bronzen erekenteken : De Witte, Herman T.A.G., Asse.

Hauwaert, Charles R.J., Waterloo.

Art. 2.Het zilveren erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België wordt toegekend aan de hieronder vermelde personen, die sedert ten minste vijf jaar titularis zijn van het bronzen erekenteken en het bewijs hebben geleverd een verruimde beroepsbekwaamheid te hebben verworven : Deboosere, Pieter C.E.O., Wevelgem.

Denis, Léon C.G., Liège.

Desmadryl, Patrick M.P.A., Kortrijk.

De Smet, Philippe J.P., Deinze.

Froidmont, Philippe J.F.L., Villers-la-Ville.

Ghion, Xavier J.M.B., Wezembeek-Oppem.

Ketels, Jean-Yves E.G.A., Tournai.

Maggiotto, Graziella R., Montigny-le-Tilleul.

Marlière, Vincent E.G., Chastre.

Martin, Marcel L.M.G., Rixensart.

Art. 3.De titel van Laureaat van de Arbeid van België, met bronzen erekenteken, wordt toegekend aan de hieronder vermelde personen, die voldaan hebben aan het technisch en vakkundig onderzoek, ingesteld door het Commissariaat-generaal der Regering bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België : Bonehill, Raymond P.G.P., Viroinval.

Collard, Philippe C.R.G., Oupeye.

De Deckker, Guy C.G., Gent.

Delire, Michel E.M.G., Namur.

Hautecoeur, Philippe N.O., Beloeil.

Jabon, Emile D.M., Herstal.

Libert, Georges A.A., Liège.

Louis, André P.J.M., Durbuy.

Schaubroeck, Johan H.O., Nazareth.

Taskin, Niyazi, Dour.

Van Wilder, Pascal M.J.C., Gerpinnes.

Vermeulen, Herman E.S., Maldegem.

Vervelghe, Jan A.R., Meulebeke.

Wanneyn, Christine A.R., Meulebeke.

Art. 4.De titel en de ster van Cadet van de Arbeid van België worden toegekend aan de hieronder vermelde persoon, die voldaan heeft aan het technisch en vakkundig onderzoek, ingesteld door het Commissariaat-generaal der Regering bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België : De Vreese, Peter B., Ardooie.

Art. 5.Onze Minister tot wiens bevoegdheid Werkgelegenheid behoort, Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren en Onze Minister van Landsverdediging zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Economie, Ch. PICQUE.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^