Koninklijk Besluit van 04 juli 2004
gepubliceerd op 17 september 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdi

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011321
pub.
17/09/2004
prom.
04/07/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 JULI 2004. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 30;

Gelet op het protocol nr. 83 van 24 maart 2004 van sectorcomité IV;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 mei 2004;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten heeft voor de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie uitwerking met ingang van 1 januari 2004.

Art. 2.Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, Mevr. F. MOERMAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^