Koninklijk Besluit van 04 juli 2008
gepubliceerd op 22 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag van een plaatsvervangend rechtskundig bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Luik

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2008011305
pub.
22/07/2008
prom.
04/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 JULI 2008. - Koninklijk besluit houdende ontslag van een plaatsvervangend rechtskundig bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Luik


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten, de artikelen 12 en 13, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007;

Op de voordracht van Onze Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Philippe Glaude, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, wordt, op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit de functie van plaatsvervangend rechtskundig bijzitter van de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Luik.

Art. 2.Onze Minister bevoegd voor middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^