Koninklijk Besluit van 04 juli 2008
gepubliceerd op 11 juli 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van Regeringscommissarissen, evenals de aanduiding van plaatsvervangers bij de NMBS-Holding, de NMBS en bij Infrabel

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2008014218
pub.
11/07/2008
prom.
04/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 JULI 2008. - Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van Regeringscommissarissen, evenals de aanduiding van plaatsvervangers bij de NMBS-Holding, de NMBS en bij Infrabel


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikelen 162nonies, 213 en 230 ingevoegd bij koninklijk besluit van 14 juni 2004 tot hervorming van de beheerstructuren van de spoorweginfrastructuur;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2005 pub. 04/02/2005 numac 2005014030 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de Regeringscommissaris bij de NMBS-Holding, de NMBS, bij Infrabel en bij het Fonds voor Spoorweginfrastructuur sluiten houdende ontslag en benoeming van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS en Infrabel, inzonderheid op artikelen 2 en 3;

Overwegende dat het aangewezen is een nieuwe Regeringscommissaris aan te stellen die, in naam van de minister bevoegd voor de overheidsbedrijven, de controle uitoefent op de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel evenals een Regeringscommissaris die de controle uitoefent op de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS;

Overwegende dat het aangewezen is plaatsvervangers van één van de Regeringscommissarissen bij Infrabel zowel als Regeringscommissarissen bij de NMBS en NMBS-Holding aan te stellen;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit haar mandaat van Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel wordt verleend aan Mevr. Christine Servaty.

Art. 2.Eervol ontslag uit zijn mandaat van Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS wordt verleend aan de heer Marc Boeykens.

Art. 3.De heer Rik Goetinck wordt benoemd als Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel. Mevr. Veerle Straetemans wordt benoemd als plaatsvervanger.

Art. 4.Mevr. Veerle Straetemans wordt benoemd als Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS. De heer Rik Goetinck wordt benoemd als plaatsvervanger.

Art. 5.De heer Stefaan De Weireld wordt benoemd als plaatsvervanger van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS-Holding.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7.Onze Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, Mevr. I. VERVOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^