Koninklijk Besluit van 05 augustus 2006
gepubliceerd op 23 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003394
pub.
23/08/2006
prom.
05/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 AUGUSTUS 2006. - Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën, inzonderheid op artikel 5;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van de Hoge Raad van Financiën : 1. bij toepassing van artikel 5, 1°, van het koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën : a) op voordracht van de Nationale Bank van België : de heren : -Norbert DE BATSELIER; -Jean HILGERS; -Peter PRAET; b) op voordracht van de Minister van Financiën : -Mevr.Isabelle STANDAERT; c) op voordracht van de Minister van Begroting : -de heer Alfons BOON;d) op gezamenlijke voordracht van de Minister van Financiën en van de Minister van Begroting : -de heer Luc COENE;2. bij toepassing van artikel 5, 2° : a) op voordracht van de Vlaamse Regering : -Mevr.Wivina DEMEESTER-DE MEYER; -de heer Gert PEERSMAN; b) op voordracht van de Regering van de Franse Gemeenschap : -Mevr.Florence THYS; c) op voordracht van de Regering van het Waalse Gewest : -de heer Giuseppe PAGANO;d) op voordracht van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : -Mevr.Christine SERVATY; -de heer Eric DEGREEF; 3. bij toepassing van artikel 5, 3° : a) op voordracht van de Vlaamse Regering : de heren : -Johan HANSSENS; -Wim MOESEN b) op voordracht van de Regering van de Franse Gemeenschap : -de heer Bruno COLMANT;c) op voordracht van de Regering van het Waalse Gewest : -de heer Luc SIMAR;d) op voordracht van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : -Mevr.Magali VERDONCK; -de heer Herman MATTHIJS; 4. bij toepassing van artikel 5, 4° : a) op voorstel van de Minister van Begroting : -Mevr.Marleen MANNEKENS; -de heer Lieven DENYS; b) op voorstel van de Minister van Sociale Zaken : -de heer Christophe QUINTARD;c) op voorstel van het Federaal Planbureau : -de heer Jan VERSCHOOTEN;5. bij toepassing van artikel 5, 5° : -Mevr.Véronique TAI; -de heer Bernard JURION; 6. bij toepassing van artikel 5, 6°;a) de vice-voorzitter die benoemd wordt als vervanger van de voorzitter in geval van diens afwezigheid : -de heer Rudi VANDER VENNET;b) de vice-voorzitter die benoemd wordt als voorzitter van de Studiecommissie voor de vergrijzing : -de heer Guy QUADEN.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 6 juni 2000 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2006.

Art. 4.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 augustus 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Begroting, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^