Koninklijk Besluit van 05 december 2011
gepubliceerd op 16 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en aanwijzing bij de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009827
pub.
16/01/2012
prom.
05/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit houdende ontslag en aanwijzing bij de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 april 2009 houdende benoemingen, herbenoemingen en aanwijzingen van leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Ontslag

Artikel 1.Neemt ontslag als lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen : - De heer Christophe Dubois.

Aanwijzing

Art. 2.Overwegende dat betrokkene de wettelijke benoemings- en taalvoorwaarden vervult en dat hij, na onderzoek van zijn kandidatuur, de nodige deskundigheid of ervaring heeft voor de invulling van deze functie, Wordt aangewezen als opvolger van de heer Christophe Dubois als lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen : - De heer Christian Berten.

Art. 3.Onze Minister van Justitie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^