Koninklijk Besluit van 05 februari 2001
gepubliceerd op 03 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Vestigingscommissies bedoeld bij artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische be

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022144
pub.
03/03/2001
prom.
05/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 FEBRUARI 2001. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Vestigingscommissies bedoeld bij artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, inzonderheid op artikel 4, § 3, 4°, gewijzigd bij de wet van 17 december 1973;

Overwegende dat, om de continuïteit van de openbare dienst te verzekeren, het aangewezen is het mandaat van de leden van de Vestigingscommissies, benoemd bij koninklijk besluit van 31 januari 1995, te verlengen; het koninklijk besluit van 31 januari 1995 houdt op uitwerking te hebben op 1 maart 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het mandaat van de leden, benoemd bij koninklijk besluit van 31 januari 1995 houdende benoeming van de leden van de Vestigingscommissies, bedoeld bij artikel 4, § 3, 4°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, gewijzigd door de wet van 17 december 1973, wordt verlengd tot 31 augustus 2001.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2001.

Art. 3.Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 februari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^