Koninklijk Besluit van 05 februari 2015
gepubliceerd op 15 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2016015020
pub.
15/02/2016
prom.
05/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016015020

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


5 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Ik heb de eer U hierbij een ontwerp van koninklijk besluit voor te leggen dat het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten ten dele wijzigt.

Artikel 2 van het Consulair Wetboek zegt dat de Koning consulaire posten kan vestigen in buitenlandse steden en het ressort ervan vaststelt.

Gelet de veiligheidssituatie in de regio werd destijds geopteerd om ons consulaat-generaal te Amman (Jordanië) ook bevoegd te maken voor Syrië. Ondertussen is deze situatie grondig gewijzigd zodat het nu beter is ons consulaat-generaal in Beiroet (Libanon) ook bevoegd te maken voor Syrië.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS

5 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Consulair Wetboek, artikel 2;

Gelet het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 11 september 2014, van 13 december 2014 van 12 januari 2015 van 3 maart 2015, van 7 mei 2015, van 19 juni 2015, van 20 juli 2015 en van 18 september 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 5 januari 2016;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten sluiten aangaande oprichting van consulaten worden volgende wijzigingen aangebracht : Amman Het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, de Republiek Irak Beiroet Republiek Libanon, Syrische Arabische Republiek

Art. 2.De minister bevoegd voor Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 februari 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^