Koninklijk Besluit van 05 februari 2017
gepubliceerd op 15 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2017020210
pub.
15/02/2017
prom.
05/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020210

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


5 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Consulair wetboek, artikel 2;

Gelet het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 11 september 2014, van 13 december 2014 van 12 januari 2015 van 3 maart 2015, van 7 mei 2015, van 19 juni 2015, van 20 juli 2015 van 18 september 2015, van 5 februari 2016, van 21 april 2016 van 16 mei 2016 en van 19 juni 2016;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën gegeven op 13 januari 2017;

Op de voordracht van de minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten worden volgende wijzigingen aangebracht : De consulaire agentschappen in La Paz en Quito worden gesloten.

In Conakry wordt een consulair agentschap geopend met als consulair ressort de Republiek Guinee.

Art. 2.De minister bevoegd voor buitenlandse zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 februari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^