Koninklijk Besluit van 05 maart 2017
gepubliceerd op 15 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Raad van het Instituut van de autoexperts

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017011164
pub.
15/03/2017
prom.
05/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011164

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


5 MARS 2017. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Raad van het Instituut van de autoexperts


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts, artikel 17, § 1, achtste lid, vervangen bij de wet van 6 oktober 2011;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O.'s, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Tom Dalemans, attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, wordt eervol ontslag verleend uit zijn functie van regeringscommissaris bij de Raad van het Instituut van de auto-experts.

Art. 2.Wordt eervol ontslagen uit zijn functie van plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Raad van het Instituut van de auto-experts en wordt benoemd tot regeringscommissaris bij dezelfde Raad, de heer Grégoire Moës, attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Art. 3.Mevr. Nele Vandekerkhof, attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, wordt benoemd tot plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Raad van het Instituut van de auto-experts.

Art. 4.De minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 maart 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O.'s, W. BORSUS


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^