Koninklijk Besluit van 05 maart 2017
gepubliceerd op 15 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris en de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Nationale Raad van de Orde van Architecten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017011172
pub.
15/03/2017
prom.
05/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011172

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


5 MAART 2017. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris en de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Nationale Raad van de Orde van Architecten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten, artikel 49, § 1, vijfde lid, vervangen bij de wet van 15 februari 2006;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Zelfstandige en K.M.O.'s, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Edwin Wolfs, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die zijn mandaat neerlegt op 1 april 2017, wordt eervol ontslag verleend uit zijn functie van regeringscommissaris bij de Nationale Raad van de Orde van Architecten.

Art. 2.De heer Tom Dalemans, attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, wordt benoemd tot regeringscommissaris bij de Nationale Raad van de Orde van Architecten.

Art. 3.Aan de heer Philippe Lengler, attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie wordt eervol ontslag verleend uit zijn functie van plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Nationale Raad van de Orde van Architecten.

Art. 4.Mevr. Muriel Vossen, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, wordt benoemd tot plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Nationale Raad van de Orde van Architecten.

Art. 5.De minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 maart 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en K.M.O.'s, W. BORSUS


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^