Koninklijk Besluit van 05 maart 2017
gepubliceerd op 27 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2010 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedrijfstak van de recuperatie, verwerking of verhandeling van producten en materialen, meer bep

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017201107
pub.
27/03/2017
prom.
05/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201107

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


5 MAART 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2009206025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedrijfstak van de recuperatie, verwerking of verhandeling van producten en materialen, meer bepaald metalen, lompen, papier en diverse andere producten zoal sluiten tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedrijfstak van de recuperatie, verwerking of verhandeling van producten en materialen, meer bepaald metalen, lompen, papier en diverse andere producten zoals glas en plastic (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, artikel 3, eerste lid, 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2009206025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedrijfstak van de recuperatie, verwerking of verhandeling van producten en materialen, meer bepaald metalen, lompen, papier en diverse andere producten zoal sluiten tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedrijfstak van de recuperatie, verwerking of verhandeling van producten en materialen, meer bepaald metalen, lompen, papier en diverse andere producten zoals glas en plastic;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2009206025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedrijfstak van de recuperatie, verwerking of verhandeling van producten en materialen, meer bepaald metalen, lompen, papier en diverse andere producten zoal sluiten tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedrijfstak van de recuperatie, verwerking of verhandeling van producten en materialen, meer bepaald metalen, lompen, papier en diverse andere producten zoals glas en plastic, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016201541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het sectorakkoord voor 2015-2016 sluiten, wordt de benaming "Confederatie van de belgische recuperatie - Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer" vervangen door "COBEREC GO4CIRCLE".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 maart 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 22 januari 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2009206025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedrijfstak van de recuperatie, verwerking of verhandeling van producten en materialen, meer bepaald metalen, lompen, papier en diverse andere producten zoal sluiten, Belgisch Staatsblad van 11 februari 2010.

Koninklijk besluit van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016201541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het sectorakkoord voor 2015-2016 sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 mei 2016.


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^