Koninklijk Besluit van 06 december 2020
gepubliceerd op 28 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2020 tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020204950
pub.
28/12/2020
prom.
06/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020204950

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


6 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 05/10/2020 numac 2020203171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren sluiten tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek;

Gelet op het advies van de gerechtelijke overheden;

Overwegende dat op 31 oktober 2019 het mandaat van de raadsheren en rechters in sociale zaken een einde heeft genomen;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 05/10/2020 numac 2020203171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren sluiten tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 6 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 05/10/2020 numac 2020203171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren sluiten tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren materiële fouten omvat die dienen te worden rechtgezet;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2020 pub. 05/10/2020 numac 2020203171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren sluiten tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "STEENMANS Serana" worden vervangen door de woorden "STEENMANS Serena";2° het lid luidende : "- bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen : - als werkgever : De heren : DE SMEDT Christophe, te Brugge/Sint-Andries; DEGRYSE Patrick, te Oostende;

EGGERMONT Geert, te Brugge/Sint-Andries; - als werknemer-arbeider : De heren : CORNEILLIE Mario, te Ieper;

DEGAND Alain, te Gistel;

DEVLIEGHERE Peter, te Zedelgem;

HERPOELE Wilfried, te Brugge/Sint-Andries;

LEFEVER Jacques, te De Haan; - als werknemer-bediende : Mevrouw DEMEESTERE Marianne, te Lendelede;

De heren : OTTEVAERE Harry, te Anzegem;

RYS Patrick, te Bredene;

VANDAMME Jeroen, te Wervik." wordt vervangen door het lid luidende : "- bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen : - als werkgever : De heren : DE SMEDT Christophe, te Brugge/Sint-Andries;

DEGRYSE Patrick, te Oostende;

EGGERMONT Geert, te Brugge/Sint-Andries; - als werknemer-arbeider : De heren : CORNEILLIE Mario, te Ieper;

DEGAND Alain, te Gistel;

DEVLIEGHERE Peter, te Zedelgem;

HERPOELE Wilfried, te Brugge/Sint-Andries;

LEFEVER Jacques, te De Haan; - als werknemer-bediende : Mevrouw DEMEESTERE Marianne, te Lendelede;

De heren : OTTEVAERE Harry, te Anzegem;

RYS Patrick, te Bredene;

VANDAMME Jeroen, te Wervik."; 3° de woorden "MAERTSENS Koenraad" worden vervangen door de woorden "MAERTENS Koenraad".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2019.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^