Koninklijk Besluit van 06 januari 2015
gepubliceerd op 20 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011021
pub.
20/01/2015
prom.
06/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van Economisch Recht, de artikelen XIII.2 en XIII.3;

Gelet op het besluit van de Regent van 28 december 1948 houdende vaststelling van het aantal leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en bepaling der modaliteiten van hun voordracht, artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Overwegende dat een dubbele lijst van kandidaten aan de Minister van Economie werd voorgelegd;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Jean-François Hoffelt, te Brussel,wordt op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn mandaat van werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 2.De heer William Janssens, te Overijse, voorheen plaatsvervangend lid, wordt tot werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van de heer Hoffelt van wie hij het mandaat zal beëindigen.

Art. 3.Aan de heer William Janssens, te Overijse, wordt op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 4.Mevr. Carol Van de Maele, te Wemmel, wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van de heer Janssens van wie zij het mandaat zal beëindigen.

Art. 5.Aan de heer Claude Rolin, te Bertrix, wordt op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn mandaat van werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 6.Mevr. Marie-Hélène Ska, te Leernes, wordt tot werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van de heer Rolin van wie zij het mandaat zal beëindigen.

Art. 7.Aan Mevr. Caroline Jonckheere, te Gent, wordt op haar verzoek ontslag verleend uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 8.De heer Olivier Valentin, te Brussel, wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van Mevr. Jonckheere van wie hij het mandaat zal beëindigen.

Art. 9.Aan Mevr. Anne Demelenne, te Sint-Pieters-Woluwe wordt op haar verzoek ontslag verleend uit haar mandaat van werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 10.De heer Marc Goblet, te Luik, wordt tot werkend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van Mevr.

Demelenne van wie hij het mandaat zal beëindigen.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 12.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 januari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, Kris PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^