Koninklijk Besluit van 06 januari 2015
gepubliceerd op 16 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011023
pub.
16/01/2015
prom.
06/01/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen sluiten betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, artikel 54, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014011025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de economische beroepen sluiten tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen;

Overwegende dat een dubbele lijst van kandidaten door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven aan de Minister van Economie werd voorgelegd;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Philippe Lambrecht wordt, op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn mandaat van lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen.

Art. 2.Mevr. Christine Darville wordt tot lid van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen benoemd, ter vervanging van de heer Philippe Lambrecht, wiens mandaat zij zal beëindigen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 januari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^