Koninklijk Besluit van 06 juli 1987
gepubliceerd op 17 februari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten. - Duitse vertaling

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000022
pub.
17/02/2005
prom.
06/07/1987
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


6 JULI 1987. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten. - Duitse vertaling


De hiernavolgende tekst is de officieuze gecoördineerde Duitse versie - op 13 september 2004 - van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 tot uitvoering van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten (Belgisch Staatsblad van 8 juli 1987), zoals het achtereenvolgens werd gewijzigd bij : - het koninklijk besluit van 19 oktober 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 tot uitvoering van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten (Belgisch Staatsblad van 8 november 1988); - het koninklijk besluit van 17 november 1989 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 tot uitvoering van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten (Belgisch Staatsblad van 21 december 1989); - het koninklijk besluit van 5 maart 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 tot uitvoering van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten (Belgisch Staatsblad van 5 april 1990); - het koninklijk besluit van 20 november 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (Belgisch Staatsblad van 12 december 1990); - de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Belgisch Staatsblad van 27 maart 1991); - het koninklijk besluit van 8 januari 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (Belgisch Staatsblad van 22 januari 1992); - het koninklijk besluit van 7 december 1992 tot regeling van het gebruik van de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen in het kader van de wetgeving betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten (Belgisch Staatsblad van 22 januari 1993) - het koninklijk besluit van 14 april 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (Belgisch Staatsblad van 9 juni 1993); - het koninklijk besluit van 19 mei 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (Belgisch Staatsblad van 11 augustus 1995); - het koninklijk besluit van 26 september 1995 betreffende de ambtshalve herziening van de beslissingen genomen inzake tegemoetkomingen aan gehandicapten (Belgisch Staatsblad van 10 november 1995); - het koninklijk besluit van 5 juli 1998 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde wat de tegemoetkomingen aan gehandicapten betreft (Belgisch Staatsblad van 12 augustus 1998); - het koninklijk besluit van 15 januari 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (Belgisch Staatsblad van 28 januari 1999); - het koninklijk besluit van 17 maart 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (Belgisch Staatsblad van 31 maart 1999); - het koninklijk besluit van 14 juli 2000 tot wijziging van artikel 8, § 1, vierde lid van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2000); - het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu (Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2000); - de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000); - het koninklijk besluit van 15 maart 2001 tot wijziging van artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (Belgisch Staatsblad van 12 april 2001); - het koninklijk besluit van 28 juni 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (Belgisch Staatsblad van 30 juni 2001); - het koninklijk besluit van 14 november 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (Belgisch Staatsblad van 28 december 2001); - het koninklijk besluit van 11 december 2001 betreffende de uniformisering van de spilindexen in de sociale materies ter gelegenheid van de invoering van de euro (Belgisch Staatsblad van 22 december 2001); - het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de invoering van de euro in een verordeningsbepaling van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (Belgisch Staatsblad van 2 maart 2002); - het koninklijk besluit van 11 maart 2002 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen (Belgisch Staatsblad van 29 maart 2002); - het koninklijk besluit van 14 juni 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (Belgisch Staatsblad van 26 juni 2002); - het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap (Belgisch Staatsblad van 27 juni 2003); - het koninklijk besluit van 22 mei 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (Belgisch Staatsblad van 27 juni 2003); - het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (Belgisch Staatsblad van 24 september 2004).

Deze officieuze gecoördineerde Duitse versie is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling bij het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^