Koninklijk Besluit van 06 november 1999
gepubliceerd op 24 november 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012749
pub.
24/11/1999
prom.
06/11/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBER 1999. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1973 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 1995 tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat der leden van dit comité;

Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot leden van het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf worden benoemd : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie : Gewone leden : de heren : HUYGHEBAERT Xavier, te Beernem; GODIN Dominique, te Geer;

BLOUARD Alain, te Namen;

FIEVET Gaston, te Beaumont;

TERLINDEN Michel, te Graven.

Plaatsvervangende leden : de heren : ANTHONIS Tom, te Gent;

NAVEAU Henri, te Lierneux;

JAMAR DE BOLSEE Alain, te Stoumont; de le COURT Jean-François, te Elsene;

REGINSTER Jean, te Marche-en-Famenne. 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Gewone leden : de heren : HUMBERT Jean-Claude, te Virton; LECLERC Michel, te Libramont;

DIRIX Frans, te Melle;

GRAISSE Gérard, te Léglise;

ROELANDT Johan, te Kaprijke.

Plaatsvervangende leden : de heren : VANHAGENDOREN Dirk, te Kortenaken;

VERREYT Wim, te Mol;

ISTAS Ludo, te Sint-Truiden;

LABEEUW Bart, te Gent;

DETRAUX Daniel, te Herve.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 november 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 14 september 1973, Belgisch Staatsblad van 1 november 1973.

Koninklijk besluit van 28 november 1973, Belgisch Staatsblad van 17 januari 1974.

Koninklijk besluit van 22 februari 1991, Belgisch Staatsblad van 8 maart 1991.

Koninklijk besluit van 7 maart 1995, Belgisch Staatsblad van 22 maart 1995.

Koninklijk besluit van 28 februari 1999, Belgisch Staatsblad van 23 maart 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^