Koninklijk Besluit van 06 november 1999
gepubliceerd op 24 november 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de banken

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012752
pub.
24/11/1999
prom.
06/11/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBER 1999. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de banken (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 1995 tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de banken;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat der leden van dit comité;

Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot leden van het Paritair Comité voor de banken worden benoemd : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie : Gewone leden : De heren : ABELSHAUSEN Werner, te Brecht; VAN DYCK André, te Hemiksem;

VAN LAETHEM Gilbert, te Roosdaal;

BUYST Marc, te De Pinte;

COLAUT Jean, te Sint-Pieters-Woluwe;

DECHAMPS Hans, te Rotselaar;

LAURIERS Christian, te Saint-Ghislain;

LINDEMANS Jan, te Brussel;

Mevr. ENGELS Rita, te Geraardsbergen;

De heren : RAVOET Guido, te Tervuren;

DE GOOL Eric, te Wijnegem.

Plaatsvervangende leden : De heren : ANNEZ de TABOADA Philippe, te Sint-Pieters-Woluwe;

BIHAIN Marc, te Elsene;

BUYSSCHAERT Daniel, te Sint-Pieters-Woluwe;

COPPYE René, te Sint-Pieters-Leeuw;

COULON Dominique, te Elsene;

DESCHEPPER Marc, te Watermaal-Bosvoorde;

DE WORTELAER Joris, te Leuven;

HINS Christian, te Waterloo;

Mevr. LAMONT Fabienne, te Beersel;

De heren : VERVINCKT Patrick, te Gent;

WOUTERS Pierre, te Eigenbrakel. 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Gewone leden : De heren : WITTEBROUCK Robert, te Sint-Jans-Molenbeek; NOLLET Thierry, te De Pinte;

DE BEL Pascal, te Antwerpen;

VERHOEVEN Paul, te Eigenbrakel;

JADOT Maurice, te Saint-Nicolas;

TIJSKENS Tjeu, te Lubbeek;

VANDENPUT Roger, te Grimbergen;

LAENENS Koen, te Halen;

VANDERMOSTEN Marc, te Court-Saint-Etienne;

FAFCHAMPS Pierre, te La Louvière;

DEPREZ Luc, te Moeskroen.

Plaatsvervangende leden : Mevrn. : GALLIAERT Ilse, te Dilbeek;

LOUIS Danielle, te Evere;

De heren : BALLAUX Eddy, te Destelbergen;

WECKX Willy, te Zaventem;

ROUFOSSE Claude, te Fléron;

Mevr. MAES Elke, te Antwerpen;

De heren : PAESMANS Francis, te Sint-Pieters-Leeuw;

AUER Rudy, te Seneffe;

VERHULST François, te Watermaal-Bosvoorde;

LIBON William, te Nandrin;

DECOO Erik, te Gent.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 november 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 9 februari 1971, Belgisch Staatsblad van 19 maart 1971.

Koninklijk besluit van 29 september 1972, Belgisch Staatsblad van 25 november 1972.

Koninklijk besluit van 23 juni 1995, Belgisch Staatsblad van 8 juli 1995.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^