Koninklijk Besluit van 06 september 2012
gepubliceerd op 19 september 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal uitvoering van straffen en maatregelen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009390
pub.
19/09/2012
prom.
06/09/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 SEPTEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009331 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009330 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van sommige bijzondere graden binnen het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen sluiten tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal uitvoering van straffen en maatregelen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de grondwet, de artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009331 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009330 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van sommige bijzondere graden binnen het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen sluiten tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal uitvoering van straffen en maatregelen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 januari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 29 april 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 14 juli 2011;

Gelet op het protocol nr. 373 van 31 januari 2012 van het Sectorcomité III - Justitie;

Gelet op advies nr. 51.118/3 van de Raad van State, gegeven op 3 april 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973;

Overwegende dat het wenselijk is het koninklijk besluit aan te passen aan de huidige benaming van het Directoraat-generaal;

Overwegende dat het wenselijk is de weddenschalen voor de bijzondere graad van penitentiair administratief deskundige op dezelfde wijze en op hetzelfde tijdstip te wijzigen als de weddenschalen voor de overeenstemmende gemene graad van administratief deskundige;

Overwegende het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten, gewijzigd bij koninklijk besluit van 5 juli 2010;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het opschrift van het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009331 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009330 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van sommige bijzondere graden binnen het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen sluiten tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal uitvoering van straffen en maatregelen worden de woorden « uitvoering van straffen en maatregelen » vervangen door de woorden « Penitentiaire Inrichtingen ».

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt bijlage 1 vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2010.

Art. 4.De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 september 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie Mme A. TURTELBOOM De Minister van Begroting, O. CHASTEL

Bijlage bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009331 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009330 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van sommige bijzondere graden binnen het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen sluiten tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal uitvoering van straffen en maatregelen Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009331 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009330 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van sommige bijzondere graden binnen het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen sluiten tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen.

BIJZONDERE GRAAD

BIJZONDERE SCHAAL


Penitentiair administratief medewerker

DA1S

13 865,84 - 17 852,34 3.1 x 140,09 5.2 x 194,67 8.2 x 324,11

Penitentiair administratief medewerker

DA2S

14 287,52 - 18 894,94 3.1 x 140,09 5.2 x 278,95 8.2 x 349,05

Penitentiair administratief medewerker

DA3S

15 277,62 - 20 491,26 3.1 x 218,66 4.2 x 266,79 10.2 x 349,05

Penitentiair administratief medewerker

DA4S

15 578,07 - 20 791,71 3.1 x 218,66 4.2 x 266,79 10.2 x 349,05

Penitentiair gebrevetteerd verpleger (afgeschafte graad)

20CS

15 549,59 - 23 923,91

Penitentiair verpleegassistent (afgeschafte graad)

3.1 x 267,31 2.2 x 356,34 11.2 x 623,61

Penitentiair gebrevetteerd verpleger (afgeschafte graad)

2ODS 16 684,44 - 24 577,40

Penitentiair verpleegassistent (afgeschafte graad)

3.1 x 312,09 13.2 x 535,13

Penitentiair administratief assistent

CA1S

15 265,28 - 23 639,60 3.1 x 267,31 2.2 x 356,34 11.2 x 623,61

Penitentiair administratief assistent

CA2S

16 896,58 - 25 448,96 3.1 x 267,31 2.2 x 356,34 2.2 x 712,64 9.2 x 623,61

Penitentiair administratief assistent

CA3S

18 982,03 - 28 158,02 3.1 x 267,31 2.2 x 356,34 2.2 x 712,64 10.2 x 623,61

Penitentiair bestuurschef (afgeschafte graad)

22BS

19 859,69 - 29 035,68 3.1 x 267,31 2.2 x 356,34 2.2 x 712,64 10.2 x 623,61

Penitentiair technisch deskundige

BT1S

17 795,58 - 26 209,58 3.1 x 253,00 1.2 x 293,00 1.2 x 391,00 2.2 x 673,00 9.2 x 625,00


Penitentiair technisch deskundige

BT2S

19 654,58 - 31 875,58 3.1 x 620,00 7.2 x 793,00 3.2 x 918,00 4.2 x 514,00


Penitentiair technisch deskundige

BT3S

21 894,58 - 34 115,58 3.1 x 620,00 7.2 x 793,00 3.2 x 918,00 4.2 x 514,00


Penitentiair financieel deskundige

BF1S

17 795,58 - 26 209,58 3.1 x 253,00 1.2 x 293,00 1.2 x 391,00 2.2 x 673,00 9.2 x 625,00


Penitentiair financieel deskundige

BF2S

19 654,58 - 31 875,58 3.1 x 620,00 7.2 x 793,00 3.2 x 918,00 4.2 x 514,00


Penitentiair financieel deskundige

BF3S

21 894,58 - 34 115,58 3.1 x 620,00 7.2 x 793,00 3.2 x 918,00 4.2 x 514,00


Penitentiair administratief deskundige

BA1S

17 795,58 - 26 209,58 3.1 x 253,00 1.2 x 293,00 1.2 x 391,00 2.2 x 673,00 9.2 x 625,00

Penitentiair administratief deskundige

BA2S

19 654,58 - 31 875,58 3.1 x 620,00 7.2 x 793,00 3.2 x 918,00 4.2 x 514,00

Penitentiair administratief deskundige

BA3S

21 894,58 - 34 115,58 3.1 x 620,00 7.2 x 793,00 3.2 x 918,00 4.2 x 514,00


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 4 april 2003 houdende de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^