Koninklijk Besluit van 07 april 2004
gepubliceerd op 20 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005200764
pub.
20/04/2005
prom.
07/04/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2004. - Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 40;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Peter VANSINTJAN, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van de hierna vermelde paritaire subcomités : Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap;

Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties.

Art. 2.De heer Sylvain BAILLY, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest.

Art. 3.De heer Sylvain BAILLY, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties.

Art. 4.De heer Roger VAN DEN HEULE, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 5.Mevrouw Josiane VIVIER, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitster van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2005.

Art. 7.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^