Koninklijk Besluit van 07 april 2005
gepubliceerd op 20 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de beheerders van het Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005200723
pub.
20/04/2005
prom.
07/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot benoeming van de beheerders van het Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern Compensatiefonds voor de diamantsector, gewijzigd bij de wet van 26 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 november 1960 tot vaststelling van de statuten van het Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1999 tot benoeming van de beheerders van het Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders;

Gelet op de voordrachten gedaan door de beroepsorganisaties die enerzijds, de werkgevers en de in- en uitvoerders van diamant en, anderzijds, de werknemers vertegenwoordigen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden tot beheerders van het Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders benoemd : in hoedanigheid van vertegenwoordigers van de werkgevers en de in- en uitvoerders van diamant : Effectieve beheerders : De heren : DENCKENS, Eduardus, te Zandhoven;

CORNELISSENS, Lucien, te Brasschaat;

FISCHLER, Stéphane, te Antwerpen;

HEIREMANS, Jozef, te Schilde;

Mevr. VANCAUWENBERGHE, Linda, te Gent;

De heer VAN BLERK, Stanny, te Antwerpen.

Plaatsvervangende beheerders : De heren : VETS, Raymond, te Berlaar;

VAN GENECHTEN, Alfons, te Grobbendonk;

VETS, Guido, te Heist-op-den-Berg;

VLEESCHDRAGER, Emmanuel, te Antwerpen;

WILLEMS, Eddy, te Grobbendonk;

VAN GOOL, Frans, te Antwerpen. 2. in hoedanigheid van vertegenwoordigers van de werknemers : Effectieve beheerders : De heren : WITTEVRONGEL, Donald, te Brugge; COLPAERT, John, te Brugge;

DE BACKER, Patrick, te Sint-Niklaas;

BOVY, Michel, te Oostende;

Mevr. DILLEN, Myriam, te Nijlen;

De heer JACOBS, Daniel, te Beerse.

Plaatsvervangende beheerders : De heren : DESSERS, Roger, te Hasselt;

D'HOOP, Patrice, te Moeskroen;

DUMORTIER, Philippe, te Doornik;

Mevrn. : VERWIMP, Katrien, te Vilvoorde;

DIELENS, Suzy, te Nijlen;

SWOLFS, Ann, te Antwerpen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 12 april 1960, Belgisch Staatsblad van 7 mei 1960. Wet van 26 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999.

Koninklijk besluit van 21 november 1960, Belgisch Staatsblad van 8 december 1960.

Koninklijk besluit van 10 januari 1999, Belgisch Staatsblad van 2 februari 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^