Koninklijk Besluit van 07 april 2019
gepubliceerd op 23 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019011858
pub.
23/04/2019
prom.
07/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011858

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


7 APRIL 2019. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 februari 1981 houdende de voorwaarden voor export van kernmaterialen en kernuitrustingen, alsmede van technologische gegevens, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 mei 1989 betreffende de overdracht aan niet-kernwapenstaten van kernmaterialen, kernuitrustingen, technologische kerngegevens en hun afgeleiden, artikel 6, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 juni 2004 en 9 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013011660 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens sluiten tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de werkende leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens;

Op de voordracht van de Minister van Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd tot voorzitter van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens: - De heer A. FERNANDEZ FERNANDEZ, aangeduid door de minister van Energie.

Art. 2.Wordt benoemd tot plaatsvervangende voorzitster van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens: - Mevrouw C. CORTVRIENDT, aangeduid door de minister van Energie.

Art. 3.Worden benoemd tot werkend lid van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens: - Mevrouw S. PEDOUX, aangeduid door de minister van Energie; - Mevrouw F. COOSEMANS, aangeduid door de minister van Economie; - De heer G. BAUWENS, aangeduid door de minister van Buitenlandse Handel; - De heer W. M'RAD DALI, aangeduid door de minister bevoegd voor het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle; - De heer S. SCHELSTRAETE, aangeduid door de minister van Buitenlandse Zaken; - De heer K. CHEYNS, aangeduid door de minister van Defensie; - De heer P. PARDON, aangeduid door de minister van Volksgezondheid; - De heer H. AMIRA, aangeduid door de minister van Justitie; - De heer J. CAPPELLE, aangeduid door de minister van Financiën; - Mevrouw M. LIEBENS, aangeduid door de minister van Leefmilieu; - De heer D. COX, aangeduid door de minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid.

Art. 4.Worden benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens: - Mevrouw C. USLU, aangeduid door de minister van Energie; - Mevrouw I. HENDRICKX, aangeduid door de minister van Economie; - Mevrouw M.-A. SIMONS, aangeduid door de minister van Buitenlandse Handel; - De heer G. CROONENBORGHS, aangeduid door de minister bevoegd voor het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle; - De heer J. MEIRVENNE, aangeduid door de minister van Buitenlandse Zaken; - De heer O. GREGOIRE, aangeduid door de minister van Defensie; - De heer L. TSACHOUA, aangeduid door de minister van Volksgezondheid; - De heer S. DESCAMPS, aangeduid door de minister van Justitie; - Mevrouw N. DERYNCK, aangeduid door de minister van Financiën; - De heer S. CELESTIN, aangeduid door de minister van Leefmilieu; - De heer H. DE CORDES, aangeduid door de minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Energie, M. C. MARGHEM


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^