Koninklijk Besluit van 07 februari 2014
gepubliceerd op 21 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van leden en hernieuwing van mandaten van leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022057
pub.
21/02/2014
prom.
07/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende benoeming van leden en hernieuwing van mandaten van leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, artikel 42, vervangen bij artikel 114 van de wet van 20 december 1995, artikel 43, gewijzigd bij artikel 115 van de wet van 9 juli 2004 en artikel 45;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 513 van 27 maart 1987 tot afschaffing van de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen en tot reorganisatie van de Rijksdienst voor werknemerspensioenen, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996, genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;

Gelet op de voordracht van kandidaten door de representatieve werkgevers- en werknemers-organisaties;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot effectieve leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen voor een termijn van zes jaar : a) als vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties : Mevrn.: ADNET, Bernadette DEITEREN, Caroline VANLIERDE, Lieve De heren : DEMARREE, Serge JACOBS, Yves NOEL, Hervé WOUTERS, Pierre b) als vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties : Mevrn.: SKA, Marie-Hélène SLEGERS, Sabine VANMOERKERKE, Celien De heren : DE POTTER, Alfons MAES, Jef TAMELLINI, Jean-François WYCKMANS, Ferre

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen voor een termijn van zes jaar : a) als vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties : Mevr.VERMEERSCH, Catherine De heren : CABOOTER, Koen LAENENS, Koen b) als vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties : Mevr.THIENPONT, Astrid De heren : PALSTERMAN, Paul VAN LANCKER, Hugo

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 2 maart 2014.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, A. DE CROO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^