Koninklijk Besluit van 07 januari 1998
gepubliceerd op 27 mei 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités

bron
ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998011031
pub.
27/05/1998
prom.
07/01/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JANUARI 1998. - Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het besluit van de Regent van 12 november 1948, houdende nadere omschrijving van de officiële modellen der erekentekens van de Arbeid;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 1954, houdende goedkeuring der statuten van de Instelling van openbaar nut genoemd "Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België, Albert I - Nationale Arbeidstentoonstellingen";

Gelet op het advies van de Commissaris-generaal der Regering bij het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid van België gegeven op 16 september 1997;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid en van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De titel van Laureaat van de Arbeid van België, met gouden erekenteken, wordt toegekend aan de hierna vermelde persoon, wegens zijn jarenlange effectieve en belangeloze medewerking verleend in de schoot, hetzij van een nationaal comité, hetzij in de schoot van een technisch comité, ter gelegenheid van de selectie der kandidaten voor het bekomen van een Erekenteken van de Arbeid : De Brauwer Paul A.M., Dilbeek.

Art. 2.Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren, Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid en Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 januari 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^