Koninklijk Besluit van 07 juli 2011
gepubliceerd op 12 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2009 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Leopoldsorde aan sommige mandatarissen van de lokale besturen in het Vlaams Gewest"

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid
numac
2015035719
pub.
12/06/2015
prom.
07/07/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015035719

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN VLAAMSE OVERHEID


7 JULI 2011. - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2008011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 houdende een nieuwe regeling betreffende de niet-automatische weegwerktuigen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanduiding van medische deskundigen sluiten "houdende toekenning van onderscheidingen in de Leopoldsorde aan sommige mandatarissen van de lokale besturen in het Vlaams Gewest"


Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011 wordt het volgende bepaald :

Artikel 1.In artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 7 mei 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2008011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 houdende een nieuwe regeling betreffende de niet-automatische weegwerktuigen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanduiding van medische deskundigen sluiten "houdende toekenning van eervolle onderscheidingen in de Leopoldsorde aan sommige mandatarissen van de lokale besturen in het Vlaams Gewest", worden de woorden "CORIJN, Raphael René Germain Joseph (Vinkt, 03/07/1934) provincieraadslid in West-Vlaanderen 15/11/2004" geschrapt.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 mei 2009.

Art. 3.De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^