Koninklijk Besluit van 07 mei 2000
gepubliceerd op 17 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vastlegging van de inwerkingtreding van artikel 11 van de wet van 4 mei 1999 houdende diverse fiscale bepalingen

bron
ministerie van financien
numac
2000003251
pub.
17/05/2000
prom.
07/05/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 MEI 2000. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de inwerkingtreding van artikel 11 van de wet van 4 mei 1999 houdende diverse fiscale bepalingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 mei 1999 houdende diverse fiscale bepalingen, inzonderheid op de artikelen 11 en 48, § 5;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 4 oktober 1999;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 18 november 1999;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 11 februari 2000 over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 22 maart 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 11 van de wet van 4 mei 1999 houdende diverse fiscale bepalingen heeft uitwerking met ingang van het aanslagjaar 2000.

Art. 2.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 7 mei 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 4 mei 1999 houdende diverse fiscale bepalingen, Belgisch Staatsblad van 12 juni 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^