Koninklijk Besluit van 07 mei 2000
gepubliceerd op 24 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996, houdende de benoeming van de leden van de planningscommissie - medisch aanbod

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022398
pub.
24/06/2000
prom.
07/05/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 MEI 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 augustus 1996, houdende de benoeming van de leden van de planningscommissie - medisch aanbod


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, meer bepaald het artikel 35octies, § 3, ingevoegd bij de wet van 29 april 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juli 1996 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de Planningscommissie-medisch aanbod;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 augustus 1996, houdende de benoeming van de leden van de planningscommissie-medisch aanbod;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd tot effectief lid van de planningscommissie-medisch aanbod, op de voordracht het Intermutualistisch College : Mevr. Ceuppens, Ann, Grimbergen, ter vervanging van de heer Dekeyser, Thierry, Brussel, ontslagnemend, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 2.Worden benoemd op de voordracht van de Minister die Volksgezondheid onder haar bevoegdheid heeft : a) Effectief deskundige : De heer Heyrman, Jan, Leuven, ter vervanging van de heer Clara Robert;b) Plaatsvervangende deskundige : De heer Heyerick, Jozef, Gent, ter vervanging van de heer Nagler, Jan.

Art. 3.Worden benoemd op de voordracht van de Minister die Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft : a) Effectief deskundige : De heer Mets, Tony, Meise, ter vervanging van de heer Roland, Michel;b) Plaatsvervangende deskundige : De heer De Ridder, Ri, Gent, ter vervanging van de heer Delwiche, Francis.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 7 mei 2000.

ALBERT Par le Roi : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^