Koninklijk Besluit van 07 oktober 2018
gepubliceerd op 18 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2017 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2018014337
pub.
18/10/2018
prom.
07/10/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014337

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


7 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2017 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet inzake experimenten op de menselijke persoon sluiten inzake experimenten op de menselijke persoon


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet inzake experimenten op de menselijke persoon sluiten inzake experimenten op de menselijke persoon, artikel 30, zoals gewijzigd bij de wetten van 21 december 2007, 19 maart 2013 en 26 december 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004022573 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de bijdragen te betalen in het kader van een verzoek om advies of toelating voor het uitvoeren van een klinische proef of een experiment sluiten tot bepaling van de bijdragen te betalen in het kader van een verzoek om advies of toelating voor het uitvoeren van een klinische proef of een experiment, artikel 1 zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 april 2013 en de wet van 26 december 2015, en artikel 4, § 1, tweede lid, zoals vervangen bij het koninklijk besluit van 16 april 2013;

Gelet op de begroting voor het jaar 2018 van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten die aan de wet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2017 pub. 28/12/2017 numac 2017031994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgaven- begroting voor het begrotingsjaar 2018 sluiten, houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bijgevoegd is, artikel 526-070;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 14 september 2018;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bijdragen bedoeld in artikel 30, § 1 en 2, van de wet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet inzake experimenten op de menselijke persoon sluiten inzake experimenten op de menselijke persoon, geïnd voor het jaar 2017, bedragen in totaal 2.554.568,70 euro.

Het resterende bedrag zoals bedoeld in artikel 30, § 4, tweede lid, van dezelfde wet bedraagt in totaal 1.244.854,10 euro.

De toegekende punten voor dezelfde periode in de zin van artikel 30, § 4, tweede lid, van dezelfde wet bedragen samen in totaal 1745,65 punten.

Overeenkomstig artikel 30, § 4, derde lid, van dezelfde wet, bedraagt de waarde van een punt 713,12 euro.

Art. 2.Het totaal aantal punten toegekend aan elk ethisch comité, voor de bedoelde periode, alsook het totaalbedrag van de daaruit voortvloeiende subsidie, rekening houdend met de waarde zoals bedoeld in artikel 1, vierde lid, worden opgesomd in de bijlage gevoegd bij dit besluit.

De aangegeven totaalbedragen zullen rechtstreeks door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten worden overgemaakt op het rekeningnummer opgegeven door de begunstigde.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de tenuitvoerlegging van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 oktober 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

Bijlage - Punten en bedrag van de subsidiëring per ethisch comité

Instellingen - Institutions

Adres - Adresse

PC CP

Plaats - Lieu

Punten - Points

Bedrag - Montant

CLINIQUE REINE ASTRID

RUE DEVANT LES RELIGIEUSES 2

4960

MALMEDY

0,25

178,28

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NAMUR

AVENUE ALBERT 1IER 185

5000

NAMUR

1,00

713,12

ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN

LINDENDREEF 1

2020

ANTWERPEN

61,30

43714,12

GRAND HOPITAL DE CHARLEROI

GRAND'RUE 3

6000

CHARLEROI

14,00

9983,65

ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-BLASIUS

KROONVELDLAAN 50

9200

DENDERMONDE

5,20

3708,21

A.Z. MARIA MIDDELARES

BUITENRING SINT-DENIJS 30

9000

GENT

17,05

12158,66

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE VERVIERS

RUE DU PARC 29

4800

VERVIERS

2,85

2032,39

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. MAARTEN

EDGARD TINELLAAN 1C

2800

MECHELEN

5,30

3779,52

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ALMA

RINGLAAN 15

9900

EEKLO

2,75

1961,07

CHU UCL NAMUR - site GODINNE

AVENUE DR. G. THERASSE 1

5530

MONT-GODINNE

33,75

24067,73

CENTRE HOSPITALIER BOIS DE L'ABBAYE

RUE LAPLACE 40

4100

SERAING

0,25

178,28

CLINIQUE SAINT PIERRE

AVENUE REINE FABIOLA 9

1340

OTTIGNIES

6,00

4278,71

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST.-JAN BRUGGE-OOSTENDE

RUDDERSHOVE 10

8000

BRUGGE

23,35

16651,30

JAN YPERMAN ZIEKENHUIS Vzw

BRIEKESTRAAT 12

8900

IEPER

3,00

2139,35

ALGEMEEN ZIEKENHUIS TURNHOUT

RUBENSSTRAAT 166

2300

TURNHOUT

3,25

2317,63

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE HUY

RUE TROIS PONTS 2

4500

HUY

1,00

713,12

CENTRE HOSPITALIER UNIV. ST.-PIERRE

RUE HAUTE 322

1000

BRUXELLES

22,60

16116,46

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE BRUGMANN

PLACE A. VAN GEHUCHTEN 4

1020

LAEKEN

26,05

18576,72

INSTITUT JULES BORDET

RUE HEGER BORDET 1

1000

BRUXELLES

36,10

25743,55

HOPITAUX IRIS SUD - IRIS ZIEKENHUIZEN ZUID

RUE BARON LAMBERT- BARON LAMBERTSTRAAT 38

1040

ETTERBEEK

0,25

178,28

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE TIVOLI

AVENUE MAX BUSET 34

7100

LA LOUVIERE

8,55

6097,16

HEILIG HART ZIEKENHUIS V.Z.W. MECHELSESTRAAT 24

2500

LIER

0,75

534,84

GZA- ZIEKENHUIZEN

OOSTERVELDLAAN 24

2610

WILRIJK

18,15

12943,09

HEILIG HART ZIEKENHUIS V.Z.W. GASTHUISSTRAAT 1

2400

MOL

0,25

178,28

A.Z. RIVIERENLAND - SINT-JOZEFKLINIEK

KASTEELSTRAAT 23

2880

BORNEM

0,25

178,28

A.Z. SINT- MARIA

ZIEKENHUISLAAN 100

1500

HALLE

0,65

463,53

REGIONAAL ZIEKENHUIS HEILIG HART TIENEN

KLINIEKSTRAAT 45

3300

TIENEN

2,60

1854,11

KLINIEK ST.-JAN / CLINIQUE ST.- JEAN

KRUIDTUINLAAN 32

1000

BRUSSEL

0,50

356,56

ALGEMEEN ZIEKENHUIS DELTA

RODE KRUISSTRAAT 20

8800

ROESELARE

22,65

16152,12

SINT-JOZEFSKLINIEK Vzw

OMMEGANGSTRAAT 7

8870

IZEGEM

0,50

356,56

ONZE LIEVE VROUW ZIEKENHUIS

MOORSELBAAN 164

9300

AALST

32,65

23283,30

ST.-VINCENTIUSZIEKENHUIS

SCHUTTERIJSTRAAT 34

9800

DEINZE

0,70

499,18

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. LUCAS

ST.-LUCASLAAN 29

8310

BRUGGE

5,05

3601,24

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL

LAARBEEKLAAN 101

1090

JETTE

74,25

52949,00

CENTRES HOSPITALIERS DE JOLIMONT

RUE FERRER 159

7100

HAINE-SAINT-PAUL

5,85

4171,74

HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA (HUDERF)

AVENUE J.J. CROCQ 15

1020

LAEKEN

7,50

5348,38

CENTRE HOSPITALIER CHRETIEN

RUE DE HESBAYE 75

4000

LIEGE-1

10,25

7309,46

VIVALIA - INSTITUT FAMENNE ARDENNE CONDROZ (I.F.A.C.)

RUE DU VIVIER 21

6900

MARCHE

0,25

178,28

CHU UCL NAMUR - site ST. ELISABETH

PLACE LOUISE GODIN 15

5000

NAMUR

8,35

5954,53

VIVALIA - CENTRE HOSPITALIER DE L'ARDENNE

AVENUE DE HOUFFALIZE 35

6800

LIBRAMONT

0,50

356,56

ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS

MERESTRAAT 80

9300

AALST

2,60

1854,11

ALGEMEEN ZIEKENHUIS VILVOORDE

GENDARMERIESTRAAT 65

1800

VILVOORDE

0,85

606,15

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST.-ELISABETH

GODVEERDEGEMSTRAAT 69

9620

ZOTTEGEM

0,75

534,84

CENTRE NEUROLOGIQUE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE

CHAMPS DES ALOUETTES 30

4557

FRAITURE-EN-CONDROZ

0,25

178,28

JESSAZIEKENHUIS

STADSOMVAART 11

3500

HASSELT

29,05

20716,07

VIVALIA - CLINIQUES DU SUD-LUXEMBOURG

RUE DES DEPORTES 137

6700

ARLON

1,75

1247,96

CENTRE HOSPITALIER DE MOUSCRON

AVENUE DE FECAMP 49

7700

MOUSCRON

0,50

356,56

C.H.U. PSYCHIATRIQUE DE MONS - BORINAGE

BOULEVARD KENNEDY 2

7000

MONS

2,75

1961,07

CHU UCL NAMUR - site DINANT

RUE ST.-JACQUES 501

5500

DINANT

0,35

249,59

CHR MONS - HAINAUT

AV. B. DE CONSTANTINOPLE 5

7000

MONS

0,50

356,56

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. LUCAS

GROENEBRIEL 1

9000

GENT

7,25

5170,10

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN

WILRIJKSTRAAT 10

2650

EDEGEM

167,15

119197,64

ALGEMEEN ZIEKENHUIS HERENTALS

NEDERRIJ 133

2200

HERENTALS

1,50

1069,68

A.Z. RIVIERENLAND - ALGEMEEN ZIEKENHUIS HEILIGE FAMILIE

'S HERENBAAN 172

2840

REET

1,25

891,40

UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN K.U.L. HERESTRAAT 49

3000

LEUVEN

266,50

190045,90

C.H.U. ANDRE VESALE

RUE DE GOZEE 706

6110

MONTIGNY-LE-TILLEUL

20,10

14333,67

CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL

RUE EDITH CAVELL 32

1180

UCCLE

6,05

4314,36

ZIEKENHUIS OOST - LIMBURG

SCHIEPSE BOS 6

3600

GENK

28,20

20109,92

AZ DELTA - campus TORHOUT (ST.-REMBERTZIEKENHUIS)

ST.-REMBERTLAAN 21

8820

TORHOUT

0,30

213,94

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ZENO

GRAAF JANSDIJK 162

8300

KNOKKE-HEIST

0,25

178,28

ST.-ANDRIESZIEKENHUIS

BRUGGESTRAAT 84

8700

TIELT

1,25

891,40

ALGEMEEN ZIEKENHUIS GROENINGE

PRESIDENT KENNEDYLAAN 4

8500

KORTRIJK

28,90

20609,10

O.L.V. VAN LOURDES ZIEKENHUIS WAREGEM

VIJFSEWEG 150

8790

WAREGEM

0,25

178,28

CLINIQUES UNIVERSITAIRES ST.-LUC

AVENUE HIPPOCRATE 10

1200

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

124,50

88783,17

CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE BRUXELLES - HOPITAL ERASME

ROUTE DE LENNIK 808

1070

ANDERLECHT

94,35

67282,67

CLINIQUE NOTRE-DAME DE GRACE

CHAUSSEE DE NIVELLES 212

6041

GOSSELIES

0,25

178,28

CENTRE HOSPITALIER EPICURA

ROUTE DE MONS 63

7301

HORNU

4,35

3102,06

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE

BOULEV. DU 12E DE LIGNE 1

4000

LIEGE

17,00

12123,00

REVALIDATIEZIEKENHUIS INKENDAAL

INKENDAALSTRAAT 1

1602

VLEZENBEEK

0,25

178,28

ALGEMEEN ZIEKENHUIS DAMIAAN

GOUWELOZESTRAAT 100

8400

OOSTENDE

2,50

1782,79

CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE PICARDE - CHwapi

AVENUE DELMEE 9

7500

TOURNAI

2,75

1961,07

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST.-JOZEF

OUDE LIERSEBAAN 4

2390

MALLE

1,00

713,12

ALGEMEEN ZIEKENHUIS GLORIEUX

GLORIEUXLAAN 55

9600

RONSE

1,50

1069,68

ALGEMEEN ZIEKENHUIS NIKOLAAS

MOERLANDSTRAAT 1

9100

SINT-NIKLAAS

7,70

5491,01

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS

CORNEEL HEYMANSLAAN 10

9000

GENT

318,30

226985,40

IMELDA ZIEKENHUIS

IMELDALAAN 9

2820

BONHEIDEN

11,70

8343,48

NATIONAAL MULTIPLE SCLEROSE CENTRUM V.Z.W. VANHEYLENSTRAAT 16

1820

MELSBROEK

1,85

1319,27

CLINIQUE ST.-LUC

RUE SAINT LUC 8

5004

BOUGE

1,95

1390,58

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIEGE

DOM.UNIV. SART-TILMAN BAT.35

4000

LIEGE-1 (SART-TILMAN)

86,20

61470,75

ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST.-DIMPNA

J.B. STESSENSSTRAAT 2

2440

GEEL

0,25

178,28

ALGEMEEN ZIEKENHUIS KLINA V.Z.W. AUGUSTIJNSLEI 100

2930

BRASSCHAAT

5,80

4136,08

ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN

HENRI DUNANTLAAN 5

9000

GENT

3,40

2424,60

ST.-FRANCISKUSZIEKENHUIS

PASTOOR PAQUAYLAAN 129

3550

HEUSDEN

1,75

1247,96

ST.-TRUDO ZIEKENHUIS

DIESTERSTEENWEG 100

3800

SINT-TRUIDEN

1,70

1212,30

MARIAZIEKENHUIS NOORD LIMBURG

MAESENSVELD 1

3900

OVERPELT

2,35

1675,83

PSYCHIATRISCH CENTRUM DR. GUISLAIN

FRANCISCO FERRERLAAN 88 A

9000

GENT

0,85

606,15

KLINIEK ST. JOZEF

BOTERSTRAAT 6

8740

PITTEM

1,60

1140,99

PSYCHIATRISCH CENTRUM MULTIVERSUM

DEURNESTRAAT 252

2640

MORTSEL

0,50

356,56

PSYCHIATRISCH CENTRUM BETHANIE

ANDREAS VESALIUSLAAN 39

2980

ZOERSEL

0,75

534,84

PSYCHIATRISCHE KLINIEK ALEXIANEN

LIEFDESTRAAT 10

3300

TIENEN

0,50

356,56

EPSYLON Asbl - FOND'ROY

AVENUE JACQUES PASTUR 49

1180

UCCLE

0,35

249,59

HOPITAL PSYCHIATRIQUE DU BEAU VALLON

RUE DE BRICGNIOT 205

5002

SAINT-SERVAIS

0,25

178,28

ALGEMEEN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS "SINT LUCIA"

ANKERSTRAAT 91

9100

SINT-NIKLAAS

1,50

1069,68

PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS H.-HART

POPERINGSEWEG 16

8900

IEPER

1,15

820,09

PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS ONZE LIEVE VROUW

KONING ALBERT I LAAN 8

8200

BRUGGE

2,15

1533,20

PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS DUFFEL

STATIONSTRAAT 22C

2570

DUFFEL

1,00

713,12

PSYCHO-THERAPEUTISCH CENTRUM "RUSTENBURG"

WAGGELWATERSTRAAT 2

8000

BRUGGE

0,65

463,53

PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS ARIADNE

REYMEERSSTRAAT 13A

9340

LEDE

0,60

427,87

UNIVERSITEIT HASSELT

MARTELARENLAAN 42

3500

HASSELT

8,60

6132,81


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 7 oktober 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK .


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^