Koninklijk Besluit van 07 september 2015
gepubliceerd op 16 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage I bij het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011307
pub.
16/09/2015
prom.
07/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015011307

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


7 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van bijlage I bij het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van de niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat, artikel 13, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op de wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee, artikel 61;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 7 januari 2015;

Gelet op advies 57.639/1 van de Raad van State, gegeven op 25 juni 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en de Minister van Defensie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee, wordt bijlage I vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.De minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Defensie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Defensie, St. VANDEPUT

Bijlage bij het koninklijk besluit van 7 september 2015 tot wijziging van bijlage I bij het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee Bijlage I Model van de dienstidentiteitskaart uitgegeven door het Ministerie van Landsverdediging

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 7 september 2015 tot wijziging van bijlage I bij het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatiebewijzen die moeten worden voorgelegd door de personen die belast zijn met het toezicht op zee.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS De Minister van Defensie, St. VANDEPUT


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^