Koninklijk Besluit van 08 januari 2006
gepubliceerd op 02 februari 2006
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011008
pub.
02/02/2006
prom.
08/01/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 JANUARI 2006. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 20 september 1945 betreffende de normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juli 1976 betreffende de bekrachtiging of de registratie van de door het Belgisch Instituut voor Normalisatie openbaar gemaakte normen;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris, gegeven op 30 november 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden goedgekeurd, de hierna vermelde Belgische normen : 1° NBN B 21-101 Toegangs- en verbindingsputten van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van gewapend beton (1e uitgave);2° NBN B 21-106 Buizen en hulpstukken van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van gewapend beton (1e uitgave);3° NBN B 62-002/A2 Berekening van warmtedoorgangscoëfficiënten van wanden van gebouwen - Warmtedoorgangscoëfficiënten van vensters, deuren, lichte gevels en andere doorschijnende elementen (1e uitgave);4° NBN T 41-103 Leidingsystemen van glasversterkte thermohardende kunststoffen (GVK) op basis van onverzadigd polyesterhars (UP) - Doorpers- en relining buizen - Specificaties (1e uitgave).

Art. 2.De in het artikel 1 vermelde normen kunnen geraadpleegd worden bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie, Brabançonnelaan 29 te 1000 Brussel, waar zij te koop zijn.

Art. 3.De volgende bekrachtigingen worden ingetrokken : 1° NBN 280 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 29 november 1954;2° NBN 283 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 9 augustus 1955;3° NBN 370-02 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 8 juli 1965;4° NBN 370-03 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 17 juli 1956;5° NBN 370-07 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 8 juli 1965;6° NBN 480 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 3 november 1959;7° NBN 772 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 3 december 1969;8° NBN B 14-001 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 24 oktober 1985;9° NBN B 14-002 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 16 mei 1990;10° NBN B 14-201 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 mei 1973;11° NBN B 14-203 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 mei 1973;12° NBN B 14-207 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 februari 1984;13° NBN B 14-208 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 3 december 1969;14° NBN B 14-209 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 februari 1984;15° NBN B 14-211 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 september 1984;16° NBN B 14-213 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 20 juli 1970;17° NBN B 14-214 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 20 juli 1970;18° NBN B 14-216 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 februari 1984;19° NBN B 14-218 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 25 februari 1972;20° NBN B 14-219 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 februari 1984;21° NBN B 15-206 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 24 oktober 1985;22° NBN B 15-207 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 14 maart 1969;23° NBN B 15-208 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 14 maart 1969;24° NBN B 15-213 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 21 mei 1982;25° NBN B 15-214 3e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 september 1984;26° NBN B 15-218 3e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 30 juli 1986;27° NBN B 15-220 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 16 mei 1990;28° NBN B 15-221 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 30 maart 1989;29° NBN B 15-222 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 20 juli 1970;30° NBN B 15-224 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 2 februari 1971;31° NBN B 15-225 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 september 1984;32° NBN B 15-229 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 4 augustus 1992;33° NBN B 15-233 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 21 mei 1982;34° NBN B 15-237 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 februari 1984;35° NBN B 21-211 4e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 4 augustus 1992;36° NBN B 21-311 3e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 16 juli 1993;37° NBN B 21-311/A1 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 1 maart 1995;38° NBN B 21-411 4e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 4 augustus 1992;39° NBN B 21-411/A1 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 1 maart 1995;40° NBN B 25-201 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 4 oktober 1977;41° NBN B 25-206 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 6 december 1979;42° NBN B 25-207 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 26 juni 1986;43° NBN B 25-208 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 22 december 1980;44° NBN B 46-002 4e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 17 januari 1992;45° NBN M 11-001 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 1 maart 1985;46° NBN T 42-402 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 29 januari 1979;47° NBN T 52-603 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 25 april 1996;48° NBN T 94-303 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 12 oktober 1981;49° NBN C 23-201 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 6 december 1982;50° NBN C 27-101 7e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 juni 1985;51° NBN L 13-006 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 4 augustus 1992.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 januari 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^